HELPLINE NUMBERS
Helpline - 100 / Women Helpline - 1091 / Children Helpline - 1098 / Whatsapp - +91 9168551100

Events

Gallery Img
दि. 07/03/2019 रोजी मा. पोलीस अधीक्षक, नााशिक ग्रामीण, डाॅ. आरती सिंह व सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीणचे प्रभारी अधिकारी पोलीस निरीक्षक, श्री सुभाष अनमुलवार यांचे मार्गदर्शनाखाली क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईक, कला व वाणिज्य महाविद्यालय, दिंडोरी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथे ‘‘सायबर सेक्युरिटी’’ व जनजागृती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. सदर कार्यशाळेस महाविद्यालयाचे प्राचार्य डाॅ. संजय सानप, समन्वयक प्रा. डाॅ. विजय झाल्टे, प्रा. सुनिता देशमुख, प्रा. रेखा कराड व प्रा. संतोष बोरस्ते आणि कला व वाणिज्य शाखेचे पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमाचे 50 ते 60 विद्यार्थि उपस्थित होते. तसेच सदर कार्यशाळेस सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण कडील सहायक पोलीस निरीक्षक, श्री तुषार अढावू व पोलीस शिपाई प्रकाश मोरे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
Gallery Img
दि. 07/03/2019 रोजी मा. पोलीस अधीक्षक, नााशिक ग्रामीण, डाॅ. आरती सिंह व सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीणचे प्रभारी अधिकारी पोलीस निरीक्षक, श्री सुभाष अनमुलवार यांचे मार्गदर्शनाखाली क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईक, कला व वाणिज्य महाविद्यालय, दिंडोरी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथे ‘‘सायबर सेक्युरिटी’’ व जनजागृती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. सदर कार्यशाळेस महाविद्यालयाचे प्राचार्य डाॅ. संजय सानप, समन्वयक प्रा. डाॅ. विजय झाल्टे, प्रा. सुनिता देशमुख, प्रा. रेखा कराड व प्रा. संतोष बोरस्ते आणि कला व वाणिज्य शाखेचे पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमाचे 50 ते 60 विद्यार्थि उपस्थित होते. तसेच सदर कार्यशाळेस सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण कडील सहायक पोलीस निरीक्षक, श्री तुषार अढावू व पोलीस शिपाई प्रकाश मोरे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
Gallery Img
दि. 07/03/2019 रोजी मा. पोलीस अधीक्षक, नााशिक ग्रामीण, डाॅ. आरती सिंह व सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीणचे प्रभारी अधिकारी पोलीस निरीक्षक, श्री सुभाष अनमुलवार यांचे मार्गदर्शनाखाली क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईक, कला व वाणिज्य महाविद्यालय, दिंडोरी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथे ‘‘सायबर सेक्युरिटी’’ व जनजागृती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. सदर कार्यशाळेस महाविद्यालयाचे प्राचार्य डाॅ. संजय सानप, समन्वयक प्रा. डाॅ. विजय झाल्टे, प्रा. सुनिता देशमुख, प्रा. रेखा कराड व प्रा. संतोष बोरस्ते आणि कला व वाणिज्य शाखेचे पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमाचे 50 ते 60 विद्यार्थि उपस्थित होते. तसेच सदर कार्यशाळेस सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण कडील सहायक पोलीस निरीक्षक, श्री तुषार अढावू व पोलीस शिपाई प्रकाश मोरे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
Gallery Img
दि. 07/03/2019 रोजी मा. पोलीस अधीक्षक, नााशिक ग्रामीण, डाॅ. आरती सिंह व सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीणचे प्रभारी अधिकारी पोलीस निरीक्षक, श्री सुभाष अनमुलवार यांचे मार्गदर्शनाखाली क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईक, कला व वाणिज्य महाविद्यालय, दिंडोरी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथे ‘‘सायबर सेक्युरिटी’’ व जनजागृती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. सदर कार्यशाळेस महाविद्यालयाचे प्राचार्य डाॅ. संजय सानप, समन्वयक प्रा. डाॅ. विजय झाल्टे, प्रा. सुनिता देशमुख, प्रा. रेखा कराड व प्रा. संतोष बोरस्ते आणि कला व वाणिज्य शाखेचे पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमाचे 50 ते 60 विद्यार्थि उपस्थित होते. तसेच सदर कार्यशाळेस सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण कडील सहायक पोलीस निरीक्षक, श्री तुषार अढावू व पोलीस शिपाई प्रकाश मोरे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
Gallery Img
दि. 07/03/2019 रोजी मा. पोलीस अधीक्षक, नााशिक ग्रामीण, डाॅ. आरती सिंह व सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीणचे प्रभारी अधिकारी पोलीस निरीक्षक, श्री सुभाष अनमुलवार यांचे मार्गदर्शनाखाली क्रांतीवीर वसंतराव नारायणराव नाईक, कला व वाणिज्य महाविद्यालय, दिंडोरी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक येथे ‘‘सायबर सेक्युरिटी’’ व जनजागृती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. सदर कार्यशाळेस महाविद्यालयाचे प्राचार्य डाॅ. संजय सानप, समन्वयक प्रा. डाॅ. विजय झाल्टे, प्रा. सुनिता देशमुख, प्रा. रेखा कराड व प्रा. संतोष बोरस्ते आणि कला व वाणिज्य शाखेचे पदव्यूत्तर अभ्यासक्रमाचे 50 ते 60 विद्यार्थि उपस्थित होते. तसेच सदर कार्यशाळेस सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण कडील सहायक पोलीस निरीक्षक, श्री तुषार अढावू व पोलीस शिपाई प्रकाश मोरे यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
Gallery Img
दिनांक 05/03/2019 रोजी पासून 5 दिवस ‘‘सायबर दिर्घकालीन प्रशिक्षण’’ या विषयावरील बेसिक प्रशिक्षण विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र सायबर, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फतीने पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नाशिक ग्रामीण येथे आयोजित करण्यात आले आहे. सदर प्रशिक्षणाकरिता नाशिक परीक्षेत्रातील सर्व जिल्हयातील व नाशिक शहर सायबर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित आहेत.
Gallery Img
दिनांक 05/03/2019 रोजी पासून 5 दिवस ‘‘सायबर दिर्घकालीन प्रशिक्षण’’ या विषयावरील बेसिक प्रशिक्षण विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र सायबर, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फतीने पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नाशिक ग्रामीण येथे आयोजित करण्यात आले आहे. सदर प्रशिक्षणाकरिता नाशिक परीक्षेत्रातील सर्व जिल्हयातील व नाशिक शहर सायबर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित आहेत.
Gallery Img
दिनांक 05/03/2019 रोजी पासून 5 दिवस ‘‘सायबर दिर्घकालीन प्रशिक्षण’’ या विषयावरील बेसिक प्रशिक्षण विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र सायबर, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फतीने पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नाशिक ग्रामीण येथे आयोजित करण्यात आले आहे. सदर प्रशिक्षणाकरिता नाशिक परीक्षेत्रातील सर्व जिल्हयातील व नाशिक शहर सायबर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित आहेत.
Gallery Img
दिनांक 05/03/2019 रोजी पासून 5 दिवस ‘‘सायबर दिर्घकालीन प्रशिक्षण’’ या विषयावरील बेसिक प्रशिक्षण विशेष पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र सायबर, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फतीने पोलीस अधीक्षक कार्यालय, नाशिक ग्रामीण येथे आयोजित करण्यात आले आहे. सदर प्रशिक्षणाकरिता नाशिक परीक्षेत्रातील सर्व जिल्हयातील व नाशिक शहर सायबर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित आहेत.
Gallery Img
दिनांक 28.01.2019 व दिनांक 29.01.2019 रोजी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक,नाशिक ग्रामीण यांचे संकल्पनेतुन तसेच मा.सोनाली कदम प्रशिक्षणार्थी पोलीस उप अधीक्षक नाशिक ग्रामीण यांच्या मार्गदर्शनाखाली सपोनि शिंदे व सटाणा पोलीस स्टेशनचे पोलीस कर्मचारी, आर्मस्टाॅंग कंपनी व पोलीस सखींच्या वतीने सटाणा पोलीस स्टेशन नाशिक ग्रामीण येथे हेल्मेट रॅलीचे आयोजन करण्यात आले सदर रॅली ही संपुर्ण सटाणा शहरात काढण्यात आली तसेच मोरे नगर काॅलेज व जिजामाता हायस्कुल येथे हेल्मेट सक्ती अभियानाबाबत व्याख्यान देवुन जनजागृती करण्यात आली. सदर कार्यक्रमासाठी अनेक मान्यवर व जनसमुदाय उपस्थित होता.
Gallery Img
दिनांक 28.01.2019 व दिनांक 29.01.2019 रोजी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक,नाशिक ग्रामीण यांचे संकल्पनेतुन तसेच मा.सोनाली कदम प्रशिक्षणार्थी पोलीस उप अधीक्षक नाशिक ग्रामीण यांच्या मार्गदर्शनाखाली सपोनि शिंदे व सटाणा पोलीस स्टेशनचे पोलीस कर्मचारी, आर्मस्टाॅंग कंपनी व पोलीस सखींच्या वतीने सटाणा पोलीस स्टेशन नाशिक ग्रामीण येथे हेल्मेट रॅलीचे आयोजन करण्यात आले सदर रॅली ही संपुर्ण सटाणा शहरात काढण्यात आली तसेच मोरे नगर काॅलेज व जिजामाता हायस्कुल येथे हेल्मेट सक्ती अभियानाबाबत व्याख्यान देवुन जनजागृती करण्यात आली. सदर कार्यक्रमासाठी अनेक मान्यवर व जनसमुदाय उपस्थित होता.
Gallery Img
दिनांक 28.01.2019 व दिनांक 29.01.2019 रोजी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक,नाशिक ग्रामीण यांचे संकल्पनेतुन तसेच मा.सोनाली कदम प्रशिक्षणार्थी पोलीस उप अधीक्षक नाशिक ग्रामीण यांच्या मार्गदर्शनाखाली सपोनि शिंदे व सटाणा पोलीस स्टेशनचे पोलीस कर्मचारी, आर्मस्टाॅंग कंपनी व पोलीस सखींच्या वतीने सटाणा पोलीस स्टेशन नाशिक ग्रामीण येथे हेल्मेट रॅलीचे आयोजन करण्यात आले सदर रॅली ही संपुर्ण सटाणा शहरात काढण्यात आली तसेच मोरे नगर काॅलेज व जिजामाता हायस्कुल येथे हेल्मेट सक्ती अभियानाबाबत व्याख्यान देवुन जनजागृती करण्यात आली. सदर कार्यक्रमासाठी अनेक मान्यवर व जनसमुदाय उपस्थित होता.
Gallery Img
दिनांक - 26/01/2019 रोजी मा.संजय दराडे, पोलीस अधिक्षक नाशिक ग्रामीण यांचे हस्ते पोलीस अधीक्षक कार्यालय नाशिक ग्रामीण येथे 70 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात आला
Gallery Img
दिनांक - 26/01/2019 रोजी मा.संजय दराडे, पोलीस अधिक्षक नाशिक ग्रामीण यांचे हस्ते पोलीस अधीक्षक कार्यालय नाशिक ग्रामीण येथे 70 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात आला
Gallery Img
दिनांक - 26/01/2019 रोजी मा.संजय दराडे, पोलीस अधिक्षक नाशिक ग्रामीण यांचे हस्ते पोलीस अधीक्षक कार्यालय नाशिक ग्रामीण येथे 70 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात आला
Gallery Img
दिनांक 22/01/2019 रोजी नाशिक परिक्षेत्र कार्यालय येथील सर्मपण हाॅल येथे मा.श्री. छेरिंग दोरजे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र यांच्या मार्गदर्शनाखाली सी सी टी एन एस प्रणाली मधील माहितीचा उपयोग गुन्हे प्रकटीकरण व प्रतिबंधासाठी कसा करता येईल याबाबत राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे संगणक विभागाव्दारे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजीत करण्यात आले होते.सदर कार्यक्रम प्रसंगी मा.श्री. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण, श्रीमती अरुंधती राणे , पोलीस उप अधीक्षक (वाचक), विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र , मा. सुभाष अनमुलवार,पोलीस निरीक्षक सी सी टी एन एस नाशिक ग्रामीण असे मान्यवर उपस्थित होते.सदर प्रशिक्षणाकरीता पोलीस निरीक्षक प्रशांत पांडे, पोलीस उप निरीक्षक प्रमोद जाधव यांनी मार्गदर्शन केले. नाशिक परिक्षेत्रातील घटक कार्यालयातील एकुण 105 पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांनी प्रशिक्षणाचा लाभ घेतला.
Gallery Img
दिनांक 22/01/2019 रोजी नाशिक परिक्षेत्र कार्यालय येथील सर्मपण हाॅल येथे मा.श्री. छेरिंग दोरजे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र यांच्या मार्गदर्शनाखाली सी सी टी एन एस प्रणाली मधील माहितीचा उपयोग गुन्हे प्रकटीकरण व प्रतिबंधासाठी कसा करता येईल याबाबत राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे संगणक विभागाव्दारे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजीत करण्यात आले होते.सदर कार्यक्रम प्रसंगी मा.श्री. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण, श्रीमती अरुंधती राणे , पोलीस उप अधीक्षक (वाचक), विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र , मा. सुभाष अनमुलवार,पोलीस निरीक्षक सी सी टी एन एस नाशिक ग्रामीण असे मान्यवर उपस्थित होते.सदर प्रशिक्षणाकरीता पोलीस निरीक्षक प्रशांत पांडे, पोलीस उप निरीक्षक प्रमोद जाधव यांनी मार्गदर्शन केले. नाशिक परिक्षेत्रातील घटक कार्यालयातील एकुण 105 पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांनी प्रशिक्षणाचा लाभ घेतला.
Gallery Img
दिनांक 22/01/2019 रोजी नाशिक परिक्षेत्र कार्यालय येथील सर्मपण हाॅल येथे मा.श्री. छेरिंग दोरजे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र यांच्या मार्गदर्शनाखाली सी सी टी एन एस प्रणाली मधील माहितीचा उपयोग गुन्हे प्रकटीकरण व प्रतिबंधासाठी कसा करता येईल याबाबत राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे संगणक विभागाव्दारे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजीत करण्यात आले होते.सदर कार्यक्रम प्रसंगी मा.श्री. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण, श्रीमती अरुंधती राणे , पोलीस उप अधीक्षक (वाचक), विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र , मा. सुभाष अनमुलवार,पोलीस निरीक्षक सी सी टी एन एस नाशिक ग्रामीण असे मान्यवर उपस्थित होते.सदर प्रशिक्षणाकरीता पोलीस निरीक्षक प्रशांत पांडे, पोलीस उप निरीक्षक प्रमोद जाधव यांनी मार्गदर्शन केले. नाशिक परिक्षेत्रातील घटक कार्यालयातील एकुण 105 पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांनी प्रशिक्षणाचा लाभ घेतला.
Gallery Img
दिनांक 22/01/2019 रोजी नाशिक परिक्षेत्र कार्यालय येथील सर्मपण हाॅल येथे मा.श्री. छेरिंग दोरजे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र यांच्या मार्गदर्शनाखाली सी सी टी एन एस प्रणाली मधील माहितीचा उपयोग गुन्हे प्रकटीकरण व प्रतिबंधासाठी कसा करता येईल याबाबत राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे संगणक विभागाव्दारे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजीत करण्यात आले होते.सदर कार्यक्रम प्रसंगी मा.श्री. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण, श्रीमती अरुंधती राणे , पोलीस उप अधीक्षक (वाचक), विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र , मा. सुभाष अनमुलवार,पोलीस निरीक्षक सी सी टी एन एस नाशिक ग्रामीण असे मान्यवर उपस्थित होते.सदर प्रशिक्षणाकरीता पोलीस निरीक्षक प्रशांत पांडे, पोलीस उप निरीक्षक प्रमोद जाधव यांनी मार्गदर्शन केले. नाशिक परिक्षेत्रातील घटक कार्यालयातील एकुण 105 पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांनी प्रशिक्षणाचा लाभ घेतला.
Gallery Img
दिनांक 22/01/2019 रोजी नाशिक परिक्षेत्र कार्यालय येथील सर्मपण हाॅल येथे मा.श्री. छेरिंग दोरजे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र यांच्या मार्गदर्शनाखाली सी सी टी एन एस प्रणाली मधील माहितीचा उपयोग गुन्हे प्रकटीकरण व प्रतिबंधासाठी कसा करता येईल याबाबत राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे संगणक विभागाव्दारे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजीत करण्यात आले होते.सदर कार्यक्रम प्रसंगी मा.श्री. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण, श्रीमती अरुंधती राणे , पोलीस उप अधीक्षक (वाचक), विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नाशिक परिक्षेत्र , मा. सुभाष अनमुलवार,पोलीस निरीक्षक सी सी टी एन एस नाशिक ग्रामीण असे मान्यवर उपस्थित होते.सदर प्रशिक्षणाकरीता पोलीस निरीक्षक प्रशांत पांडे, पोलीस उप निरीक्षक प्रमोद जाधव यांनी मार्गदर्शन केले. नाशिक परिक्षेत्रातील घटक कार्यालयातील एकुण 105 पोलीस अधिकारी / कर्मचारी यांनी प्रशिक्षणाचा लाभ घेतला.
Gallery Img
नाशिक ग्रामीण जिल्हयाचे मा. पोलीस अधीक्षक, श्री संजय दराडे यांनी दिनांक १४.०१.२०१९ रोजी गुन्हे परिषद घेतली असता, सदर बैठकीत नाशिक ग्रामीण जिल्हयातील मोटार अपघात गुन्हयांचा आढावा घेतला असता मोटार अपघातातील मयतांचा आकडा सुमारे 377 असून त्यात सर्व मोटारसायकल स्वारांनी हेल्मेट परिधान न केल्यामुळे ते इसम मयत झाले आहेत असे निदर्शनास आले आहे. त्यासंदर्भात मा. पोलीस अधीक्षक, श्री संजय दराडे यांनी जिल्हयातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांची दि. 21/01/2019 रोजी बैठक घेतली. सदर बैठकीत संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्हयात मालेगाव शहरासह दि. 01/02/2019 ते 15/02/2019 पावेतो हेल्मेट सक्ती विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असले बाबत चर्चा व नियोजन करण्यात आले. तसेच या मोहिमेदरम्यान ‘स्वतःचे संरक्षण, कुटूंबाचे रक्षण’ अशाप्रकारे जनजागृती करण्यात येणार आहे व जे नागरिक वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करतील त्यांचेवर कारवाई करणेबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत. तरी सर्व नागरिकांना नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे वतीने आवाहन करण्यात येते की, हेल्मेट सक्तीस आजपासून 10 दिवसाचा अवधी बाकी असून दूचाकी स्वारांनी हेल्मेट खरेदी करून हेल्मेटची व्यवस्था करून घ्यावी. जे दूचाकीस्वार विना हेल्मेट दूचाकी चालवतील व वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करतील त्यांचेवर सक्त कारवाई करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी दूचाकी चालविताना हेल्मेट परिधान करूनच वाहन चालवावे व पोलीसांना सहकार्य करावे.
Gallery Img
नाशिक ग्रामीण जिल्हयाचे मा. पोलीस अधीक्षक, श्री संजय दराडे यांनी दिनांक १४.०१.२०१९ रोजी गुन्हे परिषद घेतली असता, सदर बैठकीत नाशिक ग्रामीण जिल्हयातील मोटार अपघात गुन्हयांचा आढावा घेतला असता मोटार अपघातातील मयतांचा आकडा सुमारे 377 असून त्यात सर्व मोटारसायकल स्वारांनी हेल्मेट परिधान न केल्यामुळे ते इसम मयत झाले आहेत असे निदर्शनास आले आहे. त्यासंदर्भात मा. पोलीस अधीक्षक, श्री संजय दराडे यांनी जिल्हयातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांची दि. 21/01/2019 रोजी बैठक घेतली. सदर बैठकीत संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्हयात मालेगाव शहरासह दि. 01/02/2019 ते 15/02/2019 पावेतो हेल्मेट सक्ती विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असले बाबत चर्चा व नियोजन करण्यात आले. तसेच या मोहिमेदरम्यान ‘स्वतःचे संरक्षण, कुटूंबाचे रक्षण’ अशाप्रकारे जनजागृती करण्यात येणार आहे व जे नागरिक वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करतील त्यांचेवर कारवाई करणेबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत. तरी सर्व नागरिकांना नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे वतीने आवाहन करण्यात येते की, हेल्मेट सक्तीस आजपासून 10 दिवसाचा अवधी बाकी असून दूचाकी स्वारांनी हेल्मेट खरेदी करून हेल्मेटची व्यवस्था करून घ्यावी. जे दूचाकीस्वार विना हेल्मेट दूचाकी चालवतील व वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करतील त्यांचेवर सक्त कारवाई करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी दूचाकी चालविताना हेल्मेट परिधान करूनच वाहन चालवावे व पोलीसांना सहकार्य करावे.
Gallery Img
नाशिक ग्रामीण जिल्हयाचे मा. पोलीस अधीक्षक, श्री संजय दराडे यांनी दिनांक १४.०१.२०१९ रोजी गुन्हे परिषद घेतली असता, सदर बैठकीत नाशिक ग्रामीण जिल्हयातील मोटार अपघात गुन्हयांचा आढावा घेतला असता मोटार अपघातातील मयतांचा आकडा सुमारे 377 असून त्यात सर्व मोटारसायकल स्वारांनी हेल्मेट परिधान न केल्यामुळे ते इसम मयत झाले आहेत असे निदर्शनास आले आहे. त्यासंदर्भात मा. पोलीस अधीक्षक, श्री संजय दराडे यांनी जिल्हयातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांची दि. 21/01/2019 रोजी बैठक घेतली. सदर बैठकीत संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्हयात मालेगाव शहरासह दि. 01/02/2019 ते 15/02/2019 पावेतो हेल्मेट सक्ती विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असले बाबत चर्चा व नियोजन करण्यात आले. तसेच या मोहिमेदरम्यान ‘स्वतःचे संरक्षण, कुटूंबाचे रक्षण’ अशाप्रकारे जनजागृती करण्यात येणार आहे व जे नागरिक वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करतील त्यांचेवर कारवाई करणेबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत. तरी सर्व नागरिकांना नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे वतीने आवाहन करण्यात येते की, हेल्मेट सक्तीस आजपासून 10 दिवसाचा अवधी बाकी असून दूचाकी स्वारांनी हेल्मेट खरेदी करून हेल्मेटची व्यवस्था करून घ्यावी. जे दूचाकीस्वार विना हेल्मेट दूचाकी चालवतील व वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करतील त्यांचेवर सक्त कारवाई करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी दूचाकी चालविताना हेल्मेट परिधान करूनच वाहन चालवावे व पोलीसांना सहकार्य करावे.
Gallery Img
नाशिक ग्रामीण जिल्हयाचे मा. पोलीस अधीक्षक, श्री संजय दराडे यांनी दिनांक १४.०१.२०१९ रोजी गुन्हे परिषद घेतली असता, सदर बैठकीत नाशिक ग्रामीण जिल्हयातील मोटार अपघात गुन्हयांचा आढावा घेतला असता मोटार अपघातातील मयतांचा आकडा सुमारे 377 असून त्यात सर्व मोटारसायकल स्वारांनी हेल्मेट परिधान न केल्यामुळे ते इसम मयत झाले आहेत असे निदर्शनास आले आहे. त्यासंदर्भात मा. पोलीस अधीक्षक, श्री संजय दराडे यांनी जिल्हयातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांची दि. 21/01/2019 रोजी बैठक घेतली. सदर बैठकीत संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्हयात मालेगाव शहरासह दि. 01/02/2019 ते 15/02/2019 पावेतो हेल्मेट सक्ती विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असले बाबत चर्चा व नियोजन करण्यात आले. तसेच या मोहिमेदरम्यान ‘स्वतःचे संरक्षण, कुटूंबाचे रक्षण’ अशाप्रकारे जनजागृती करण्यात येणार आहे व जे नागरिक वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करतील त्यांचेवर कारवाई करणेबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत. तरी सर्व नागरिकांना नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे वतीने आवाहन करण्यात येते की, हेल्मेट सक्तीस आजपासून 10 दिवसाचा अवधी बाकी असून दूचाकी स्वारांनी हेल्मेट खरेदी करून हेल्मेटची व्यवस्था करून घ्यावी. जे दूचाकीस्वार विना हेल्मेट दूचाकी चालवतील व वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करतील त्यांचेवर सक्त कारवाई करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी दूचाकी चालविताना हेल्मेट परिधान करूनच वाहन चालवावे व पोलीसांना सहकार्य करावे.
Gallery Img
नाशिक ग्रामीण जिल्हयाचे मा. पोलीस अधीक्षक, श्री संजय दराडे यांनी दिनांक १४.०१.२०१९ रोजी गुन्हे परिषद घेतली असता, सदर बैठकीत नाशिक ग्रामीण जिल्हयातील मोटार अपघात गुन्हयांचा आढावा घेतला असता मोटार अपघातातील मयतांचा आकडा सुमारे 377 असून त्यात सर्व मोटारसायकल स्वारांनी हेल्मेट परिधान न केल्यामुळे ते इसम मयत झाले आहेत असे निदर्शनास आले आहे. त्यासंदर्भात मा. पोलीस अधीक्षक, श्री संजय दराडे यांनी जिल्हयातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांची दि. 21/01/2019 रोजी बैठक घेतली. सदर बैठकीत संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्हयात मालेगाव शहरासह दि. 01/02/2019 ते 15/02/2019 पावेतो हेल्मेट सक्ती विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असले बाबत चर्चा व नियोजन करण्यात आले. तसेच या मोहिमेदरम्यान ‘स्वतःचे संरक्षण, कुटूंबाचे रक्षण’ अशाप्रकारे जनजागृती करण्यात येणार आहे व जे नागरिक वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करतील त्यांचेवर कारवाई करणेबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत. तरी सर्व नागरिकांना नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे वतीने आवाहन करण्यात येते की, हेल्मेट सक्तीस आजपासून 10 दिवसाचा अवधी बाकी असून दूचाकी स्वारांनी हेल्मेट खरेदी करून हेल्मेटची व्यवस्था करून घ्यावी. जे दूचाकीस्वार विना हेल्मेट दूचाकी चालवतील व वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करतील त्यांचेवर सक्त कारवाई करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी दूचाकी चालविताना हेल्मेट परिधान करूनच वाहन चालवावे व पोलीसांना सहकार्य करावे.
Gallery Img
दि. 06/01/2019 रोजी मा.श्री संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांच्या संकल्पनेतून मालेगाव शहरात नाशिक ग्रामीण पोलीस दल व मालेगाव शहर शांतता समिती यांच्या संयुक्त विद्यमानाने विविध समाजात जातीय सलोखा टिकून राहावा आणि पोलीस व जनतेमध्ये मैत्रीचे वातावरण निर्माण होऊन पोलीस - जनता संबंध अधिक वृद्धिंगत व्हावे यासाठी मालेगाव मॅरेथॉन दौडचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर मालेगाव मॅरेथॉन दौड - २०१९ मध्ये ०३ किमी, ५ किमी व १० किमी अंतराचे दौडचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मा. श्री छेरिंग दोरजे, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मा. श्री राधाकृश्णन, मा. नामदार व ग्रामीण विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री दादा भुसे, मालेगाव मध्य चे आमदार मा.आसिफ शेख, मालेगाव शहराचे मेयर मा. रशिद शेख, मालेगाव शहराचे माजी आमदार मा.मौलाना मह्म्मद मुफ्ती इस्माईल, आशियाई क्रीडा स्पर्धा सुवर्णपदक विजेत्या संजीवनी जाधव, मालेगाव सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मा. आर एच मोहम्मद, मालेगाव शहराचे अपर पोलिस अधीक्षक मा.श्री नीलोत्पल, मनमाड उपविभागीय पोलीस अधिकारी सहायक पोलीस अधीक्षक श्रीमती रागसुधा आर., नागपूर शहर पोलीस आयुक्त मा.श्री गजानन राजमाने, मालेगाव शहराचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मा.श्री रत्नाकर नवले, मालेगाव कॅम्पचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मा.श्री शशिकांत शिंदे, मालेगावच्या तहसीलदार श्रीमती देवरे, मालेगाव महानगर पालिकेचे उपायुक्त मा. श्री नितीन कापडणीस, तसेच सदर मालेगाव मॅरेथॉन दौड मध्ये शालेय विद्यार्थी, तरूण वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक असे सुमारे ७००० ते ८००० शांतताप्रिय नागरिक सहभागी झाले.
Gallery Img
दि. 06/01/2019 रोजी मा.श्री संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांच्या संकल्पनेतून मालेगाव शहरात नाशिक ग्रामीण पोलीस दल व मालेगाव शहर शांतता समिती यांच्या संयुक्त विद्यमानाने विविध समाजात जातीय सलोखा टिकून राहावा आणि पोलीस व जनतेमध्ये मैत्रीचे वातावरण निर्माण होऊन पोलीस - जनता संबंध अधिक वृद्धिंगत व्हावे यासाठी मालेगाव मॅरेथॉन दौडचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर मालेगाव मॅरेथॉन दौड - २०१९ मध्ये ०३ किमी, ५ किमी व १० किमी अंतराचे दौडचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मा. श्री छेरिंग दोरजे, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मा. श्री राधाकृश्णन, मा. नामदार व ग्रामीण विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री दादा भुसे, मालेगाव मध्य चे आमदार मा.आसिफ शेख, मालेगाव शहराचे मेयर मा. रशिद शेख, मालेगाव शहराचे माजी आमदार मा.मौलाना मह्म्मद मुफ्ती इस्माईल, आशियाई क्रीडा स्पर्धा सुवर्णपदक विजेत्या संजीवनी जाधव, मालेगाव सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मा. आर एच मोहम्मद, मालेगाव शहराचे अपर पोलिस अधीक्षक मा.श्री नीलोत्पल, मनमाड उपविभागीय पोलीस अधिकारी सहायक पोलीस अधीक्षक श्रीमती रागसुधा आर., नागपूर शहर पोलीस आयुक्त मा.श्री गजानन राजमाने, मालेगाव शहराचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मा.श्री रत्नाकर नवले, मालेगाव कॅम्पचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मा.श्री शशिकांत शिंदे, मालेगावच्या तहसीलदार श्रीमती देवरे, मालेगाव महानगर पालिकेचे उपायुक्त मा. श्री नितीन कापडणीस, तसेच सदर मालेगाव मॅरेथॉन दौड मध्ये शालेय विद्यार्थी, तरूण वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक असे सुमारे ७००० ते ८००० शांतताप्रिय नागरिक सहभागी झाले.
Gallery Img
दि. 06/01/2019 रोजी मा.श्री संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांच्या संकल्पनेतून मालेगाव शहरात नाशिक ग्रामीण पोलीस दल व मालेगाव शहर शांतता समिती यांच्या संयुक्त विद्यमानाने विविध समाजात जातीय सलोखा टिकून राहावा आणि पोलीस व जनतेमध्ये मैत्रीचे वातावरण निर्माण होऊन पोलीस - जनता संबंध अधिक वृद्धिंगत व्हावे यासाठी मालेगाव मॅरेथॉन दौडचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर मालेगाव मॅरेथॉन दौड - २०१९ मध्ये ०३ किमी, ५ किमी व १० किमी अंतराचे दौडचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मा. श्री छेरिंग दोरजे, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मा. श्री राधाकृश्णन, मा. नामदार व ग्रामीण विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री दादा भुसे, मालेगाव मध्य चे आमदार मा.आसिफ शेख, मालेगाव शहराचे मेयर मा. रशिद शेख, मालेगाव शहराचे माजी आमदार मा.मौलाना मह्म्मद मुफ्ती इस्माईल, आशियाई क्रीडा स्पर्धा सुवर्णपदक विजेत्या संजीवनी जाधव, मालेगाव सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मा. आर एच मोहम्मद, मालेगाव शहराचे अपर पोलिस अधीक्षक मा.श्री नीलोत्पल, मनमाड उपविभागीय पोलीस अधिकारी सहायक पोलीस अधीक्षक श्रीमती रागसुधा आर., नागपूर शहर पोलीस आयुक्त मा.श्री गजानन राजमाने, मालेगाव शहराचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मा.श्री रत्नाकर नवले, मालेगाव कॅम्पचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मा.श्री शशिकांत शिंदे, मालेगावच्या तहसीलदार श्रीमती देवरे, मालेगाव महानगर पालिकेचे उपायुक्त मा. श्री नितीन कापडणीस, तसेच सदर मालेगाव मॅरेथॉन दौड मध्ये शालेय विद्यार्थी, तरूण वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक असे सुमारे ७००० ते ८००० शांतताप्रिय नागरिक सहभागी झाले.
Gallery Img
दि. 06/01/2019 रोजी मा.श्री संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांच्या संकल्पनेतून मालेगाव शहरात नाशिक ग्रामीण पोलीस दल व मालेगाव शहर शांतता समिती यांच्या संयुक्त विद्यमानाने विविध समाजात जातीय सलोखा टिकून राहावा आणि पोलीस व जनतेमध्ये मैत्रीचे वातावरण निर्माण होऊन पोलीस - जनता संबंध अधिक वृद्धिंगत व्हावे यासाठी मालेगाव मॅरेथॉन दौडचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर मालेगाव मॅरेथॉन दौड - २०१९ मध्ये ०३ किमी, ५ किमी व १० किमी अंतराचे दौडचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मा. श्री छेरिंग दोरजे, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मा. श्री राधाकृश्णन, मा. नामदार व ग्रामीण विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री दादा भुसे, मालेगाव मध्य चे आमदार मा.आसिफ शेख, मालेगाव शहराचे मेयर मा. रशिद शेख, मालेगाव शहराचे माजी आमदार मा.मौलाना मह्म्मद मुफ्ती इस्माईल, आशियाई क्रीडा स्पर्धा सुवर्णपदक विजेत्या संजीवनी जाधव, मालेगाव सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मा. आर एच मोहम्मद, मालेगाव शहराचे अपर पोलिस अधीक्षक मा.श्री नीलोत्पल, मनमाड उपविभागीय पोलीस अधिकारी सहायक पोलीस अधीक्षक श्रीमती रागसुधा आर., नागपूर शहर पोलीस आयुक्त मा.श्री गजानन राजमाने, मालेगाव शहराचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मा.श्री रत्नाकर नवले, मालेगाव कॅम्पचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मा.श्री शशिकांत शिंदे, मालेगावच्या तहसीलदार श्रीमती देवरे, मालेगाव महानगर पालिकेचे उपायुक्त मा. श्री नितीन कापडणीस, तसेच सदर मालेगाव मॅरेथॉन दौड मध्ये शालेय विद्यार्थी, तरूण वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक असे सुमारे ७००० ते ८००० शांतताप्रिय नागरिक सहभागी झाले.
Gallery Img
दि. 06/01/2019 रोजी मा.श्री संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांच्या संकल्पनेतून मालेगाव शहरात नाशिक ग्रामीण पोलीस दल व मालेगाव शहर शांतता समिती यांच्या संयुक्त विद्यमानाने विविध समाजात जातीय सलोखा टिकून राहावा आणि पोलीस व जनतेमध्ये मैत्रीचे वातावरण निर्माण होऊन पोलीस - जनता संबंध अधिक वृद्धिंगत व्हावे यासाठी मालेगाव मॅरेथॉन दौडचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर मालेगाव मॅरेथॉन दौड - २०१९ मध्ये ०३ किमी, ५ किमी व १० किमी अंतराचे दौडचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मा. श्री छेरिंग दोरजे, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मा. श्री राधाकृश्णन, मा. नामदार व ग्रामीण विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री दादा भुसे, मालेगाव मध्य चे आमदार मा.आसिफ शेख, मालेगाव शहराचे मेयर मा. रशिद शेख, मालेगाव शहराचे माजी आमदार मा.मौलाना मह्म्मद मुफ्ती इस्माईल, आशियाई क्रीडा स्पर्धा सुवर्णपदक विजेत्या संजीवनी जाधव, मालेगाव सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मा. आर एच मोहम्मद, मालेगाव शहराचे अपर पोलिस अधीक्षक मा.श्री नीलोत्पल, मनमाड उपविभागीय पोलीस अधिकारी सहायक पोलीस अधीक्षक श्रीमती रागसुधा आर., नागपूर शहर पोलीस आयुक्त मा.श्री गजानन राजमाने, मालेगाव शहराचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मा.श्री रत्नाकर नवले, मालेगाव कॅम्पचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मा.श्री शशिकांत शिंदे, मालेगावच्या तहसीलदार श्रीमती देवरे, मालेगाव महानगर पालिकेचे उपायुक्त मा. श्री नितीन कापडणीस, तसेच सदर मालेगाव मॅरेथॉन दौड मध्ये शालेय विद्यार्थी, तरूण वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक असे सुमारे ७००० ते ८००० शांतताप्रिय नागरिक सहभागी झाले.
Gallery Img
दि. 06/01/2019 रोजी मा.श्री संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांच्या संकल्पनेतून मालेगाव शहरात नाशिक ग्रामीण पोलीस दल व मालेगाव शहर शांतता समिती यांच्या संयुक्त विद्यमानाने विविध समाजात जातीय सलोखा टिकून राहावा आणि पोलीस व जनतेमध्ये मैत्रीचे वातावरण निर्माण होऊन पोलीस - जनता संबंध अधिक वृद्धिंगत व्हावे यासाठी मालेगाव मॅरेथॉन दौडचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर मालेगाव मॅरेथॉन दौड - २०१९ मध्ये ०३ किमी, ५ किमी व १० किमी अंतराचे दौडचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मा. श्री छेरिंग दोरजे, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मा. श्री राधाकृश्णन, मा. नामदार व ग्रामीण विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री दादा भुसे, मालेगाव मध्य चे आमदार मा.आसिफ शेख, मालेगाव शहराचे मेयर मा. रशिद शेख, मालेगाव शहराचे माजी आमदार मा.मौलाना मह्म्मद मुफ्ती इस्माईल, आशियाई क्रीडा स्पर्धा सुवर्णपदक विजेत्या संजीवनी जाधव, मालेगाव सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मा. आर एच मोहम्मद, मालेगाव शहराचे अपर पोलिस अधीक्षक मा.श्री नीलोत्पल, मनमाड उपविभागीय पोलीस अधिकारी सहायक पोलीस अधीक्षक श्रीमती रागसुधा आर., नागपूर शहर पोलीस आयुक्त मा.श्री गजानन राजमाने, मालेगाव शहराचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मा.श्री रत्नाकर नवले, मालेगाव कॅम्पचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मा.श्री शशिकांत शिंदे, मालेगावच्या तहसीलदार श्रीमती देवरे, मालेगाव महानगर पालिकेचे उपायुक्त मा. श्री नितीन कापडणीस, तसेच सदर मालेगाव मॅरेथॉन दौड मध्ये शालेय विद्यार्थी, तरूण वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक असे सुमारे ७००० ते ८००० शांतताप्रिय नागरिक सहभागी झाले.
Gallery Img
दि. 06/01/2019 रोजी मा.श्री संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांच्या संकल्पनेतून मालेगाव शहरात नाशिक ग्रामीण पोलीस दल व मालेगाव शहर शांतता समिती यांच्या संयुक्त विद्यमानाने विविध समाजात जातीय सलोखा टिकून राहावा आणि पोलीस व जनतेमध्ये मैत्रीचे वातावरण निर्माण होऊन पोलीस - जनता संबंध अधिक वृद्धिंगत व्हावे यासाठी मालेगाव मॅरेथॉन दौडचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर मालेगाव मॅरेथॉन दौड - २०१९ मध्ये ०३ किमी, ५ किमी व १० किमी अंतराचे दौडचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मा. श्री छेरिंग दोरजे, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मा. श्री राधाकृश्णन, मा. नामदार व ग्रामीण विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री दादा भुसे, मालेगाव मध्य चे आमदार मा.आसिफ शेख, मालेगाव शहराचे मेयर मा. रशिद शेख, मालेगाव शहराचे माजी आमदार मा.मौलाना मह्म्मद मुफ्ती इस्माईल, आशियाई क्रीडा स्पर्धा सुवर्णपदक विजेत्या संजीवनी जाधव, मालेगाव सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मा. आर एच मोहम्मद, मालेगाव शहराचे अपर पोलिस अधीक्षक मा.श्री नीलोत्पल, मनमाड उपविभागीय पोलीस अधिकारी सहायक पोलीस अधीक्षक श्रीमती रागसुधा आर., नागपूर शहर पोलीस आयुक्त मा.श्री गजानन राजमाने, मालेगाव शहराचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मा.श्री रत्नाकर नवले, मालेगाव कॅम्पचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मा.श्री शशिकांत शिंदे, मालेगावच्या तहसीलदार श्रीमती देवरे, मालेगाव महानगर पालिकेचे उपायुक्त मा. श्री नितीन कापडणीस, तसेच सदर मालेगाव मॅरेथॉन दौड मध्ये शालेय विद्यार्थी, तरूण वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक असे सुमारे ७००० ते ८००० शांतताप्रिय नागरिक सहभागी झाले.
Gallery Img
दि. 06/01/2019 रोजी मा.श्री संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांच्या संकल्पनेतून मालेगाव शहरात नाशिक ग्रामीण पोलीस दल व मालेगाव शहर शांतता समिती यांच्या संयुक्त विद्यमानाने विविध समाजात जातीय सलोखा टिकून राहावा आणि पोलीस व जनतेमध्ये मैत्रीचे वातावरण निर्माण होऊन पोलीस - जनता संबंध अधिक वृद्धिंगत व्हावे यासाठी मालेगाव मॅरेथॉन दौडचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर मालेगाव मॅरेथॉन दौड - २०१९ मध्ये ०३ किमी, ५ किमी व १० किमी अंतराचे दौडचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक, मा. श्री छेरिंग दोरजे, नाशिक जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी मा. श्री राधाकृश्णन, मा. नामदार व ग्रामीण विकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य श्री दादा भुसे, मालेगाव मध्य चे आमदार मा.आसिफ शेख, मालेगाव शहराचे मेयर मा. रशिद शेख, मालेगाव शहराचे माजी आमदार मा.मौलाना मह्म्मद मुफ्ती इस्माईल, आशियाई क्रीडा स्पर्धा सुवर्णपदक विजेत्या संजीवनी जाधव, मालेगाव सत्र न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मा. आर एच मोहम्मद, मालेगाव शहराचे अपर पोलिस अधीक्षक मा.श्री नीलोत्पल, मनमाड उपविभागीय पोलीस अधिकारी सहायक पोलीस अधीक्षक श्रीमती रागसुधा आर., नागपूर शहर पोलीस आयुक्त मा.श्री गजानन राजमाने, मालेगाव शहराचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मा.श्री रत्नाकर नवले, मालेगाव कॅम्पचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी मा.श्री शशिकांत शिंदे, मालेगावच्या तहसीलदार श्रीमती देवरे, मालेगाव महानगर पालिकेचे उपायुक्त मा. श्री नितीन कापडणीस, तसेच सदर मालेगाव मॅरेथॉन दौड मध्ये शालेय विद्यार्थी, तरूण वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक असे सुमारे ७००० ते ८००० शांतताप्रिय नागरिक सहभागी झाले.
Gallery Img
दिनांक ०५.०१.२०१९ रोजी पोलीस रेझिंग डे सप्ताह निमित्त मा.पोलीस अधीक्षक ना.ग्रा., श्री संजय दराडे व सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण चे प्रभारी अधिकारी मा. पोलीस निरीक्षक श्री सुभाष अनमुलवार यांचे मार्गदर्शनाखाली नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे किशोर सूर्यवंशी इंटरनॅशनल स्कूल ,मानोरी ता.दिंडोरी, जि- नाशिक येथे सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी विद्यालयाचे प्राचार्य प्रकाश सिंग , शिक्षक मीनाझ शेख ,कीर्ती माळी इतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच सुमारे २०० विद्यार्थी /विद्यार्थिनी सहभागी होते. उपस्थितांना सायबर गुन्हे अनुषंगाने सायबर पोलीस स्टेशन नाशिक ग्रामीण चे सहायक पोलीस निरीक्षक श्री तुषार अढावु यांनी माहिती दिली. तसेच मा.अप्पर पोलिस अधीक्षक नाशिक ग्रा.यांचे वाचक, सहायक पोलिस निरीक्षक के. टी.रांजवे यांनी कायदेविषयक माहिती दिली. कार्यक्रमास उपस्थित विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना सायबर जनजागृती अनुषंगाने माहिती पत्रीकांचे वाटप करण्यात आले. सदरचा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सायबर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी योगदान दिले.
Gallery Img
दिनांक ०५.०१.२०१९ रोजी पोलीस रेझिंग डे सप्ताह निमित्त मा.पोलीस अधीक्षक ना.ग्रा., श्री संजय दराडे व सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण चे प्रभारी अधिकारी मा. पोलीस निरीक्षक श्री सुभाष अनमुलवार यांचे मार्गदर्शनाखाली नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे किशोर सूर्यवंशी इंटरनॅशनल स्कूल ,मानोरी ता.दिंडोरी, जि- नाशिक येथे सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी विद्यालयाचे प्राचार्य प्रकाश सिंग , शिक्षक मीनाझ शेख ,कीर्ती माळी इतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच सुमारे २०० विद्यार्थी /विद्यार्थिनी सहभागी होते. उपस्थितांना सायबर गुन्हे अनुषंगाने सायबर पोलीस स्टेशन नाशिक ग्रामीण चे सहायक पोलीस निरीक्षक श्री तुषार अढावु यांनी माहिती दिली. तसेच मा.अप्पर पोलिस अधीक्षक नाशिक ग्रा.यांचे वाचक, सहायक पोलिस निरीक्षक के. टी.रांजवे यांनी कायदेविषयक माहिती दिली. कार्यक्रमास उपस्थित विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना सायबर जनजागृती अनुषंगाने माहिती पत्रीकांचे वाटप करण्यात आले. सदरचा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सायबर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी योगदान दिले.
Gallery Img
दिनांक ०५.०१.२०१९ रोजी पोलीस रेझिंग डे सप्ताह निमित्त मा.पोलीस अधीक्षक ना.ग्रा., श्री संजय दराडे व सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण चे प्रभारी अधिकारी मा. पोलीस निरीक्षक श्री सुभाष अनमुलवार यांचे मार्गदर्शनाखाली नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे किशोर सूर्यवंशी इंटरनॅशनल स्कूल ,मानोरी ता.दिंडोरी, जि- नाशिक येथे सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी विद्यालयाचे प्राचार्य प्रकाश सिंग , शिक्षक मीनाझ शेख ,कीर्ती माळी इतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच सुमारे २०० विद्यार्थी /विद्यार्थिनी सहभागी होते. उपस्थितांना सायबर गुन्हे अनुषंगाने सायबर पोलीस स्टेशन नाशिक ग्रामीण चे सहायक पोलीस निरीक्षक श्री तुषार अढावु यांनी माहिती दिली. तसेच मा.अप्पर पोलिस अधीक्षक नाशिक ग्रा.यांचे वाचक, सहायक पोलिस निरीक्षक के. टी.रांजवे यांनी कायदेविषयक माहिती दिली. कार्यक्रमास उपस्थित विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना सायबर जनजागृती अनुषंगाने माहिती पत्रीकांचे वाटप करण्यात आले. सदरचा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सायबर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी योगदान दिले.
Gallery Img
दिनांक ०४.०१.२०१९ रोजी पोलीस रेझिंग डे सप्ताह निमित्त मा.पोलीस अधीक्षक ना.ग्रा., श्री संजय दराडे व सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण चे प्रभारी अधिकारी मा. पोलीस निरीक्षक श्री सुभाष अनमुलवार यांचे मार्गदर्शनाखाली नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे मराठा विद्या प्रसारक समाज चे कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय,त्रंबकेश्र्वर जि - नाशिक येथे सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी त्रंबकेश्र्वर पो स्टे चे प्रभारी अधिकारी श्री रविकांत सोनवणे ,महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ श्री .पी .व्ही. रसाळ , तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच सुमारे ४०० विद्यार्थी /विद्यार्थिनी सहभागी होते. उपस्थितांना सायबर गुन्हे अनुषंगाने सायबर पोलीस स्टेशन नाशिक ग्रामीण चे सहायक पोलीस निरीक्षक श्री तुषार अढावु यांनी माहिती दिली. सदर कार्यक्रमास उपस्थित विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना सायबर जनजागृती अनुषंगाने माहिती पत्रीकांचे वाटप करण्यात आले. सदरचा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सायबर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी योगदान दिले.
Gallery Img
दिनांक ०४.०१.२०१९ रोजी पोलीस रेझिंग डे सप्ताह निमित्त मा.पोलीस अधीक्षक ना.ग्रा., श्री संजय दराडे व सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण चे प्रभारी अधिकारी मा. पोलीस निरीक्षक श्री सुभाष अनमुलवार यांचे मार्गदर्शनाखाली नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे मराठा विद्या प्रसारक समाज चे कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय,त्रंबकेश्र्वर जि - नाशिक येथे सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी त्रंबकेश्र्वर पो स्टे चे प्रभारी अधिकारी श्री रविकांत सोनवणे ,महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ श्री .पी .व्ही. रसाळ , तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच सुमारे ४०० विद्यार्थी /विद्यार्थिनी सहभागी होते. उपस्थितांना सायबर गुन्हे अनुषंगाने सायबर पोलीस स्टेशन नाशिक ग्रामीण चे सहायक पोलीस निरीक्षक श्री तुषार अढावु यांनी माहिती दिली. सदर कार्यक्रमास उपस्थित विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना सायबर जनजागृती अनुषंगाने माहिती पत्रीकांचे वाटप करण्यात आले. सदरचा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सायबर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी योगदान दिले.
Gallery Img
दिनांक ०४.०१.२०१९ रोजी पोलीस रेझिंग डे सप्ताह निमित्त मा.पोलीस अधीक्षक ना.ग्रा., श्री संजय दराडे व सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण चे प्रभारी अधिकारी मा. पोलीस निरीक्षक श्री सुभाष अनमुलवार यांचे मार्गदर्शनाखाली नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे मराठा विद्या प्रसारक समाज चे कला,वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय,त्रंबकेश्र्वर जि - नाशिक येथे सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी त्रंबकेश्र्वर पो स्टे चे प्रभारी अधिकारी श्री रविकांत सोनवणे ,महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ श्री .पी .व्ही. रसाळ , तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच सुमारे ४०० विद्यार्थी /विद्यार्थिनी सहभागी होते. उपस्थितांना सायबर गुन्हे अनुषंगाने सायबर पोलीस स्टेशन नाशिक ग्रामीण चे सहायक पोलीस निरीक्षक श्री तुषार अढावु यांनी माहिती दिली. सदर कार्यक्रमास उपस्थित विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना सायबर जनजागृती अनुषंगाने माहिती पत्रीकांचे वाटप करण्यात आले. सदरचा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सायबर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी योगदान दिले.
Gallery Img
दिनांक ०३.०१.२०१९ रोजी पोलीस रेझिंग डे निमित्त मा.पोलीस अधीक्षक ना.ग्रा., श्री संजय दराडे व सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण चे प्रभारी अधिकारी मा. पोलीस निरीक्षक श्री सुभाष अनमुलवार यांचे मार्गदर्शनाखाली नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे पातलेश्वर माध्यमिक विद्यालय,पाडळी ता- सिन्नर ,जि -नाशिक येथे सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री एस.बी देशमुख, श्री चव्हाण .बी आर, श्री निकम.आर .व्ही, श्रीमती अमीन शेख ,श्रीमती शिंदे के डी व विद्यालयाचे इतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच सुमारे २०० विद्यार्थी /विद्यार्थिनी सहभागी होते. उपस्थितांना सायबर गुन्हे अनुषंगाने सायबर पोलीस स्टेशन नाशिक ग्रामीण चे सहायक पोलीस निरीक्षक श्री तुषार अढावु यांनी माहिती दिली. सदर कार्यक्रमास उपस्थित विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना सायबर जनजागृती अनुषंगाने माहिती पत्रीकांचे वाटप करण्यात आले. सदरचा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सायबर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी योगदान दिले.
Gallery Img
दिनांक ०३.०१.२०१९ रोजी पोलीस रेझिंग डे निमित्त मा.पोलीस अधीक्षक ना.ग्रा., श्री संजय दराडे व सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण चे प्रभारी अधिकारी मा. पोलीस निरीक्षक श्री सुभाष अनमुलवार यांचे मार्गदर्शनाखाली नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे पातलेश्वर माध्यमिक विद्यालय,पाडळी ता- सिन्नर ,जि -नाशिक येथे सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री एस.बी देशमुख, श्री चव्हाण .बी आर, श्री निकम.आर .व्ही, श्रीमती अमीन शेख ,श्रीमती शिंदे के डी व विद्यालयाचे इतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच सुमारे २०० विद्यार्थी /विद्यार्थिनी सहभागी होते. उपस्थितांना सायबर गुन्हे अनुषंगाने सायबर पोलीस स्टेशन नाशिक ग्रामीण चे सहायक पोलीस निरीक्षक श्री तुषार अढावु यांनी माहिती दिली. सदर कार्यक्रमास उपस्थित विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना सायबर जनजागृती अनुषंगाने माहिती पत्रीकांचे वाटप करण्यात आले. सदरचा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सायबर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी योगदान दिले.
Gallery Img
दिनांक ०३.०१.२०१९ रोजी पोलीस रेझिंग डे निमित्त मा.पोलीस अधीक्षक ना.ग्रा., श्री संजय दराडे व सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण चे प्रभारी अधिकारी मा. पोलीस निरीक्षक श्री सुभाष अनमुलवार यांचे मार्गदर्शनाखाली नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे पुंजजी रामजी भोर विद्यालय व डॉ, अण्णासाहेब भोर महाविद्यालय,ठाणगाव ता- सिन्नर ,जि -नाशिक येथे सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री व्ही एस कवडे, उपप्राचार्य बी बी पगारे ,श्री मणियार ,श्री शेणकर श्री चव्हाण, व महाविद्यालयाचे इतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच सुमारे १२०० विद्यार्थी /विद्यार्थिनी सहभागी होते. उपस्थितांना सायबर गुन्हे अनुषंगाने सायबर पोलीस स्टेशन नाशिक ग्रामीण चे सहायक पोलीस निरीक्षक श्री तुषार अढावु यांनी माहिती दिली. सदर कार्यक्रमास उपस्थित विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना सायबर जनजागृती अनुषंगाने माहिती पत्रीकांचे वाटप करण्यात आले. सदरचा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सायबर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी योगदान दिले.
Gallery Img
दिनांक ०३.०१.२०१९ रोजी पोलीस रेझिंग डे निमित्त मा.पोलीस अधीक्षक ना.ग्रा., श्री संजय दराडे व सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण चे प्रभारी अधिकारी मा. पोलीस निरीक्षक श्री सुभाष अनमुलवार यांचे मार्गदर्शनाखाली नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे पुंजजी रामजी भोर विद्यालय व डॉ, अण्णासाहेब भोर महाविद्यालय,ठाणगाव ता- सिन्नर ,जि -नाशिक येथे सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री व्ही एस कवडे, उपप्राचार्य बी बी पगारे ,श्री मणियार ,श्री शेणकर श्री चव्हाण, व महाविद्यालयाचे इतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच सुमारे १२०० विद्यार्थी /विद्यार्थिनी सहभागी होते. उपस्थितांना सायबर गुन्हे अनुषंगाने सायबर पोलीस स्टेशन नाशिक ग्रामीण चे सहायक पोलीस निरीक्षक श्री तुषार अढावु यांनी माहिती दिली. सदर कार्यक्रमास उपस्थित विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना सायबर जनजागृती अनुषंगाने माहिती पत्रीकांचे वाटप करण्यात आले. सदरचा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सायबर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी योगदान दिले.
Gallery Img
दिनांक ०३.०१.२०१९ रोजी पोलीस रेझिंग डे निमित्त मा.पोलीस अधीक्षक ना.ग्रा., श्री संजय दराडे व सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण चे प्रभारी अधिकारी मा. पोलीस निरीक्षक श्री सुभाष अनमुलवार यांचे मार्गदर्शनाखाली नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे पुंजजी रामजी भोर विद्यालय व डॉ, अण्णासाहेब भोर महाविद्यालय,ठाणगाव ता- सिन्नर ,जि -नाशिक येथे सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी महाविद्यालयाचे प्राचार्य श्री व्ही एस कवडे, उपप्राचार्य बी बी पगारे ,श्री मणियार ,श्री शेणकर श्री चव्हाण, व महाविद्यालयाचे इतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच सुमारे १२०० विद्यार्थी /विद्यार्थिनी सहभागी होते. उपस्थितांना सायबर गुन्हे अनुषंगाने सायबर पोलीस स्टेशन नाशिक ग्रामीण चे सहायक पोलीस निरीक्षक श्री तुषार अढावु यांनी माहिती दिली. सदर कार्यक्रमास उपस्थित विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना सायबर जनजागृती अनुषंगाने माहिती पत्रीकांचे वाटप करण्यात आले. सदरचा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सायबर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी योगदान दिले.
Gallery Img
दिनांक ०२.०१.२०१९ रोजी पोलीस रेझिंग डे निमित्त मा.पोलीस अधीक्षक ना.ग्रा., श्री संजय दराडे व सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण चे प्रभारी अधिकारी मा. पोलीस निरीक्षक श्री सुभाष अनमुलवार यांचे मार्गदर्शनाखाली नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे मराठा विद्याप्रसारक समाज कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, ओझर, नाशिक येथे सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी ओझर पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी मा. पोलीस निरीक्षक श्री राजकुमार उपासे, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. श्री संभाजी पाटील, ओझर पोलीस स्टेशन चे पोलीस उपनिरीक्षक श्री बोराडे, महाविद्यालयाचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच सुमारे २०० विद्यार्थी /विद्यार्थिनी सहभागी होते. उपस्थितांना सायबर गुन्हे अनुषंगाने सायबर पोलीस स्टेशन नाशिक ग्रामीण चे सहायक पोलीस निरीक्षक श्री तुषार अढावु यांनी माहिती दिली. सदर कार्यक्रमास उपस्थित विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना सायबर जनजागृती अनुषंगाने माहिती पत्रीकांचे वाटप करण्यात आले. सदरचा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सायबर पोलीस स्टेशन तसेच ओझर पोलीस स्टेशन चे अधिकारी व कर्मचारी यांनी योगदान दिले.
Gallery Img
दिनांक ०२.०१.२०१९ रोजी पोलीस रेझिंग डे निमित्त मा.पोलीस अधीक्षक ना.ग्रा., श्री संजय दराडे व सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण चे प्रभारी अधिकारी मा. पोलीस निरीक्षक श्री सुभाष अनमुलवार यांचे मार्गदर्शनाखाली नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे मराठा विद्याप्रसारक समाज कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, ओझर, नाशिक येथे सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी ओझर पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी मा. पोलीस निरीक्षक श्री राजकुमार उपासे, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. श्री संभाजी पाटील, ओझर पोलीस स्टेशन चे पोलीस उपनिरीक्षक श्री बोराडे, महाविद्यालयाचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच सुमारे २०० विद्यार्थी /विद्यार्थिनी सहभागी होते. उपस्थितांना सायबर गुन्हे अनुषंगाने सायबर पोलीस स्टेशन नाशिक ग्रामीण चे सहायक पोलीस निरीक्षक श्री तुषार अढावु यांनी माहिती दिली. सदर कार्यक्रमास उपस्थित विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना सायबर जनजागृती अनुषंगाने माहिती पत्रीकांचे वाटप करण्यात आले. सदरचा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सायबर पोलीस स्टेशन तसेच ओझर पोलीस स्टेशन चे अधिकारी व कर्मचारी यांनी योगदान दिले.
Gallery Img
दिनांक ०२.०१.२०१९ रोजी पोलीस रेझिंग डे निमित्त मा.पोलीस अधीक्षक ना.ग्रा., श्री संजय दराडे व सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण चे प्रभारी अधिकारी मा. पोलीस निरीक्षक श्री सुभाष अनमुलवार यांचे मार्गदर्शनाखाली नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे मराठा विद्याप्रसारक समाज कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, ओझर, नाशिक येथे सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी ओझर पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी मा. पोलीस निरीक्षक श्री राजकुमार उपासे, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. श्री संभाजी पाटील, ओझर पोलीस स्टेशन चे पोलीस उपनिरीक्षक श्री बोराडे, महाविद्यालयाचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच सुमारे २०० विद्यार्थी /विद्यार्थिनी सहभागी होते. उपस्थितांना सायबर गुन्हे अनुषंगाने सायबर पोलीस स्टेशन नाशिक ग्रामीण चे सहायक पोलीस निरीक्षक श्री तुषार अढावु यांनी माहिती दिली. सदर कार्यक्रमास उपस्थित विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना सायबर जनजागृती अनुषंगाने माहिती पत्रीकांचे वाटप करण्यात आले. सदरचा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सायबर पोलीस स्टेशन तसेच ओझर पोलीस स्टेशन चे अधिकारी व कर्मचारी यांनी योगदान दिले.
Gallery Img
दिनांक ०२.०१.२०१९ रोजी पोलीस रेझिंग डे निमित्त मा.पोलीस अधीक्षक ना.ग्रा., श्री संजय दराडे व सायबर पोलीस स्टेशन, नाशिक ग्रामीण चे प्रभारी अधिकारी मा. पोलीस निरीक्षक श्री सुभाष अनमुलवार यांचे मार्गदर्शनाखाली नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे मराठा विद्याप्रसारक समाज कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, ओझर, नाशिक येथे सायबर गुन्ह्यांबाबत जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रम प्रसंगी ओझर पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी मा. पोलीस निरीक्षक श्री राजकुमार उपासे, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. श्री संभाजी पाटील, ओझर पोलीस स्टेशन चे पोलीस उपनिरीक्षक श्री बोराडे, महाविद्यालयाचे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, तसेच सुमारे २०० विद्यार्थी /विद्यार्थिनी सहभागी होते. उपस्थितांना सायबर गुन्हे अनुषंगाने सायबर पोलीस स्टेशन नाशिक ग्रामीण चे सहायक पोलीस निरीक्षक श्री तुषार अढावु यांनी माहिती दिली. सदर कार्यक्रमास उपस्थित विद्यार्थी व विद्यार्थिनी यांना सायबर जनजागृती अनुषंगाने माहिती पत्रीकांचे वाटप करण्यात आले. सदरचा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी सायबर पोलीस स्टेशन तसेच ओझर पोलीस स्टेशन चे अधिकारी व कर्मचारी यांनी योगदान दिले.
Gallery Img
दि ०१/०१/२०१९ रोजी मा.संजय दराडे ,पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण,यांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या ,तसेच कामकाजाचा आढावा घेऊन मार्गदर्शन केले.त्या प्रसंगी मा.सुरेश जाधव,पोलीस उपअधीक्षक(मुख्यालय),मा.देविदास पाटील,पोलीस उपअधीक्षक,आर्थिक गुन्हे शाखा, मा. अशोक करपे,पोलीस निरीक्षक ,स्थानिक गुन्हे शाखा,व मा.सुभाष अनमुलवार,पोलीस निरीक्षक ,जिल्हा विशेष शाखा, हे उपस्थित होते.
Gallery Img
दि ०१/०१/२०१९ रोजी मा.संजय दराडे ,पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण,यांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या ,तसेच कामकाजाचा आढावा घेऊन मार्गदर्शन केले.त्या प्रसंगी मा.सुरेश जाधव,पोलीस उपअधीक्षक(मुख्यालय),मा.देविदास पाटील,पोलीस उपअधीक्षक,आर्थिक गुन्हे शाखा, मा. अशोक करपे,पोलीस निरीक्षक ,स्थानिक गुन्हे शाखा,व मा.सुभाष अनमुलवार,पोलीस निरीक्षक ,जिल्हा विशेष शाखा, हे उपस्थित होते.
Gallery Img
दि ०१/०१/२०१९ रोजी मा.संजय दराडे ,पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण,यांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या ,तसेच कामकाजाचा आढावा घेऊन मार्गदर्शन केले.त्या प्रसंगी मा.सुरेश जाधव,पोलीस उपअधीक्षक(मुख्यालय),मा.देविदास पाटील,पोलीस उपअधीक्षक,आर्थिक गुन्हे शाखा, मा. अशोक करपे,पोलीस निरीक्षक ,स्थानिक गुन्हे शाखा,व मा.सुभाष अनमुलवार,पोलीस निरीक्षक ,जिल्हा विशेष शाखा, हे उपस्थित होते.
Gallery Img
दि ०१/०१/२०१९ रोजी मा.संजय दराडे ,पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण,यांनी पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या ,तसेच कामकाजाचा आढावा घेऊन मार्गदर्शन केले.त्या प्रसंगी मा.सुरेश जाधव,पोलीस उपअधीक्षक(मुख्यालय),मा.देविदास पाटील,पोलीस उपअधीक्षक,आर्थिक गुन्हे शाखा, मा. अशोक करपे,पोलीस निरीक्षक ,स्थानिक गुन्हे शाखा,व मा.सुभाष अनमुलवार,पोलीस निरीक्षक ,जिल्हा विशेष शाखा, हे उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक 29/12/2018 रोजी मा. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रा. यांचे हस्ते नांदगांव पोलीस स्टेशन अंतर्गत नस्तनपुर पोलीस चौकीचे उद्घाटन करण्यात आले. त्या प्रसंगी अनिल आहेर, माजी आमदार नांदगांव, मा.निलोत्पल, अपर पोलीस अधीक्षक मालेगांव, श्रीमती रागसुधा आर. (भा.पो.से.)उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभाग मनमाड, अनिल भवारी, पोलीस निरीक्षक नांदगांव पो.स्टे., श्री. नारायण अग्रवाल, अध्यक्ष श्री क्षेत्र शनिमहाराज संस्थान, नस्तनपुर, नांदगांव पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी, जेष्ठ नागरिक व गावकरी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक 29/12/2018 रोजी मा. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रा. यांचे हस्ते नांदगांव पोलीस स्टेशन अंतर्गत नस्तनपुर पोलीस चौकीचे उद्घाटन करण्यात आले. त्या प्रसंगी अनिल आहेर, माजी आमदार नांदगांव, मा.निलोत्पल, अपर पोलीस अधीक्षक मालेगांव, श्रीमती रागसुधा आर. (भा.पो.से.)उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभाग मनमाड, अनिल भवारी, पोलीस निरीक्षक नांदगांव पो.स्टे., श्री. नारायण अग्रवाल, अध्यक्ष श्री क्षेत्र शनिमहाराज संस्थान, नस्तनपुर, नांदगांव पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी, जेष्ठ नागरिक व गावकरी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक 29/12/2018 रोजी मा. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रा. यांचे हस्ते नांदगांव पोलीस स्टेशन अंतर्गत नस्तनपुर पोलीस चौकीचे उद्घाटन करण्यात आले. त्या प्रसंगी अनिल आहेर, माजी आमदार नांदगांव, मा.निलोत्पल, अपर पोलीस अधीक्षक मालेगांव, श्रीमती रागसुधा आर. (भा.पो.से.)उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभाग मनमाड, अनिल भवारी, पोलीस निरीक्षक नांदगांव पो.स्टे., श्री. नारायण अग्रवाल, अध्यक्ष श्री क्षेत्र शनिमहाराज संस्थान, नस्तनपुर, नांदगांव पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी, जेष्ठ नागरिक व गावकरी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक 29/12/2018 रोजी मा. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रा. यांचे हस्ते नांदगांव पोलीस स्टेशन अंतर्गत नस्तनपुर पोलीस चौकीचे उद्घाटन करण्यात आले. त्या प्रसंगी अनिल आहेर, माजी आमदार नांदगांव, मा.निलोत्पल, अपर पोलीस अधीक्षक मालेगांव, श्रीमती रागसुधा आर. (भा.पो.से.)उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभाग मनमाड, अनिल भवारी, पोलीस निरीक्षक नांदगांव पो.स्टे., श्री. नारायण अग्रवाल, अध्यक्ष श्री क्षेत्र शनिमहाराज संस्थान, नस्तनपुर, नांदगांव पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी, जेष्ठ नागरिक व गावकरी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक 29/12/2018 रोजी मा. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रा. यांचे हस्ते नांदगांव पोलीस स्टेशन अंतर्गत नस्तनपुर पोलीस चौकीचे उद्घाटन करण्यात आले. त्या प्रसंगी अनिल आहेर, माजी आमदार नांदगांव, मा.निलोत्पल, अपर पोलीस अधीक्षक मालेगांव, श्रीमती रागसुधा आर. (भा.पो.से.)उपविभागीय पोलीस अधिकारी, उपविभाग मनमाड, अनिल भवारी, पोलीस निरीक्षक नांदगांव पो.स्टे., श्री. नारायण अग्रवाल, अध्यक्ष श्री क्षेत्र शनिमहाराज संस्थान, नस्तनपुर, नांदगांव पोलीस स्टेशनचे कर्मचारी, जेष्ठ नागरिक व गावकरी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक २०/१२/२०१८ रोजी मा.संजय बर्वे महासंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग महाराष्ट्र राज्य यांच्या शुभहस्ते मा.डाॅ.छेरिंग दोरजे विशेष पोलिस महानिरीक्षक नाशिक परीक्षेञ नाशिक, मा.संजय दराडे पोलिस अधिक्षक नाशिक ग्रामीण, मा.रतन लथ संचालक फ्रावशी अकादमी नाशिक,मा.योगेश घोलप,आमदार नाशिक तसेच नाशिक तालुका पोलीस स्टेशनचे सपोनि रंजित आंधळे , सार्थक नेहरे व पोस्टे कर्मचारी यांचे प्रमुख उपस्थितीत नाशिक तालुका पोलिस ठाणे अंतर्गत दुगाव पोलिस चौकीचे उद्घाटन करण्यात आले. या प्रसंगी दुगाव गावातील सरपंच उपसरपंच,ग्रामस्थ उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक २०/१२/२०१८ रोजी मा.संजय बर्वे महासंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग महाराष्ट्र राज्य यांच्या शुभहस्ते मा.डाॅ.छेरिंग दोरजे विशेष पोलिस महानिरीक्षक नाशिक परीक्षेञ नाशिक, मा.संजय दराडे पोलिस अधिक्षक नाशिक ग्रामीण, मा.रतन लथ संचालक फ्रावशी अकादमी नाशिक,मा.योगेश घोलप,आमदार नाशिक तसेच नाशिक तालुका पोलीस स्टेशनचे सपोनि रंजित आंधळे , सार्थक नेहरे व पोस्टे कर्मचारी यांचे प्रमुख उपस्थितीत नाशिक तालुका पोलिस ठाणे अंतर्गत दुगाव पोलिस चौकीचे उद्घाटन करण्यात आले. या प्रसंगी दुगाव गावातील सरपंच उपसरपंच,ग्रामस्थ उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक २०/१२/२०१८ रोजी मा.संजय बर्वे महासंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग महाराष्ट्र राज्य यांच्या शुभहस्ते मा.डाॅ.छेरिंग दोरजे विशेष पोलिस महानिरीक्षक नाशिक परीक्षेञ नाशिक, मा.संजय दराडे पोलिस अधिक्षक नाशिक ग्रामीण, मा.रतन लथ संचालक फ्रावशी अकादमी नाशिक,मा.योगेश घोलप,आमदार नाशिक तसेच नाशिक तालुका पोलीस स्टेशनचे सपोनि रंजित आंधळे , सार्थक नेहरे व पोस्टे कर्मचारी यांचे प्रमुख उपस्थितीत नाशिक तालुका पोलिस ठाणे अंतर्गत दुगाव पोलिस चौकीचे उद्घाटन करण्यात आले. या प्रसंगी दुगाव गावातील सरपंच उपसरपंच,ग्रामस्थ उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक २०/१२/२०१८ रोजी मा.संजय बर्वे महासंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग महाराष्ट्र राज्य यांच्या शुभहस्ते मा.डाॅ.छेरिंग दोरजे विशेष पोलिस महानिरीक्षक नाशिक परीक्षेञ नाशिक, मा.संजय दराडे पोलिस अधिक्षक नाशिक ग्रामीण, मा.रतन लथ संचालक फ्रावशी अकादमी नाशिक,मा.योगेश घोलप,आमदार नाशिक तसेच नाशिक तालुका पोलीस स्टेशनचे सपोनि रंजित आंधळे , सार्थक नेहरे व पोस्टे कर्मचारी यांचे प्रमुख उपस्थितीत नाशिक तालुका पोलिस ठाणे अंतर्गत दुगाव पोलिस चौकीचे उद्घाटन करण्यात आले. या प्रसंगी दुगाव गावातील सरपंच उपसरपंच,ग्रामस्थ उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक २०/१२/२०१८ रोजी मा.गिरीश महाजन,पालकमंत्री नाशिक मा.संजय बर्वे, महासंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग महाराष्ट्र राज्य मा.डाॅ. रविंद्रकुमार सिंगल, पोलीस आयुक्त नाशिक शहर मा.अश्वती दोरजे, संचालीका महाराष्ट पोलीस प्रबोधीनी, नाशिक मा. संजय दराडे, पोलिस अधिक्षक नाशिक ग्रामीण,मा. निलोत्पल, अप्पर पोलीस अधिक्षक यांचे प्रमुख उपस्थितीत 6 जानेवारी 2019 रोजी मालेगाव येथे होणा-या मॅरेथाॅन टी-शर्ट व स्म्रुतीचिंन्ह तसेच मेडलचे अनावरण करण्यात आले.
Gallery Img
दिनांक २०/१२/२०१८ रोजी मा.गिरीश महाजन,पालकमंत्री नाशिक मा.संजय बर्वे, महासंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग महाराष्ट्र राज्य मा.डाॅ. रविंद्रकुमार सिंगल, पोलीस आयुक्त नाशिक शहर मा.अश्वती दोरजे, संचालीका महाराष्ट पोलीस प्रबोधीनी, नाशिक संजय दराडे, पोलिस अधिक्षक नाशिक ग्रामीण,मा. निलोत्पल, अप्पर पोलीस अधिक्षक , दिव्य मराठीचे संपादक संजय आवटे,यांचे प्रमुख उपस्थितीत दिव्य मराठी नाशिक पोलीस सन्मान सोहळया प्रसंगी पुरस्कार विजेते शिरीश चव्हान,दिपशिखा भिडे, निसार अन्वर सय्यद, समाधान गवळी,सचिन वराडे,पुनम राउत,सुनिल भामरे,हरिचंद्र पालवी,रविंद्र देशमुख, वामन टोचे,परीक्षीत निकम,उमाकांत गायकवाड,एस जे मुंगसे,हेमंत लकडे,डी जे आहीरे, रवि शिलावट यांना मान्यवरांचे हस्ते पुरस्कार प्रधान करण्यात आले.
Gallery Img
दिनांक २०/१२/२०१८ रोजी मा.गिरीश महाजन,पालकमंत्री नाशिक मा.संजय बर्वे, महासंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग महाराष्ट्र राज्य मा.डाॅ. रविंद्रकुमार सिंगल, पोलीस आयुक्त नाशिक शहर मा.अश्वती दोरजे, संचालीका महाराष्ट पोलीस प्रबोधीनी, नाशिक संजय दराडे, पोलिस अधिक्षक नाशिक ग्रामीण,मा. निलोत्पल, अप्पर पोलीस अधिक्षक , दिव्य मराठीचे संपादक संजय आवटे,यांचे प्रमुख उपस्थितीत दिव्य मराठी नाशिक पोलीस सन्मान सोहळया प्रसंगी पुरस्कार विजेते शिरीश चव्हान,दिपशिखा भिडे, निसार अन्वर सय्यद, समाधान गवळी,सचिन वराडे,पुनम राउत,सुनिल भामरे,हरिचंद्र पालवी,रविंद्र देशमुख, वामन टोचे,परीक्षीत निकम,उमाकांत गायकवाड,एस जे मुंगसे,हेमंत लकडे,डी जे आहीरे, रवि शिलावट यांना मान्यवरांचे हस्ते पुरस्कार प्रधान करण्यात आले.
Gallery Img
दिनांक २०/१२/२०१८ रोजी मा.गिरीश महाजन,पालकमंत्री नाशिक मा.संजय बर्वे, महासंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग महाराष्ट्र राज्य मा.डाॅ. रविंद्रकुमार सिंगल, पोलीस आयुक्त नाशिक शहर मा.अश्वती दोरजे, संचालीका महाराष्ट पोलीस प्रबोधीनी, नाशिक संजय दराडे, पोलिस अधिक्षक नाशिक ग्रामीण,मा. निलोत्पल, अप्पर पोलीस अधिक्षक , दिव्य मराठीचे संपादक संजय आवटे,यांचे प्रमुख उपस्थितीत दिव्य मराठी नाशिक पोलीस सन्मान सोहळया प्रसंगी पुरस्कार विजेते शिरीश चव्हान,दिपशिखा भिडे, निसार अन्वर सय्यद, समाधान गवळी,सचिन वराडे,पुनम राउत,सुनिल भामरे,हरिचंद्र पालवी,रविंद्र देशमुख, वामन टोचे,परीक्षीत निकम,उमाकांत गायकवाड,एस जे मुंगसे,हेमंत लकडे,डी जे आहीरे, रवि शिलावट यांना मान्यवरांचे हस्ते पुरस्कार प्रधान करण्यात आले.
Gallery Img
दिनांक २०/१२/२०१८ रोजी मा.गिरीश महाजन,पालकमंत्री नाशिक मा.संजय बर्वे, महासंचालक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग महाराष्ट्र राज्य मा.डाॅ. रविंद्रकुमार सिंगल, पोलीस आयुक्त नाशिक शहर मा.अश्वती दोरजे, संचालीका महाराष्ट पोलीस प्रबोधीनी, नाशिक संजय दराडे, पोलिस अधिक्षक नाशिक ग्रामीण,मा. निलोत्पल, अप्पर पोलीस अधिक्षक , दिव्य मराठीचे संपादक संजय आवटे,यांचे प्रमुख उपस्थितीत दिव्य मराठी नाशिक पोलीस सन्मान सोहळया प्रसंगी पुरस्कार विजेते शिरीश चव्हान,दिपशिखा भिडे, निसार अन्वर सय्यद, समाधान गवळी,सचिन वराडे,पुनम राउत,सुनिल भामरे,हरिचंद्र पालवी,रविंद्र देशमुख, वामन टोचे,परीक्षीत निकम,उमाकांत गायकवाड,एस जे मुंगसे,हेमंत लकडे,डी जे आहीरे, रवि शिलावट यांना मान्यवरांचे हस्ते पुरस्कार प्रधान करण्यात आले.
Gallery Img
आज दि. 15/12/2018 रोजी मा. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांचे संकल्पनेतून नाशिक ग्रामीण पोलीस दला मार्फत विघ्नहर्ता बक्षीस वितरण सोहळा 2018 चे आयोजन करण्यात आले होते. त्या अंतर्गत मा. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, यांचे हस्ते सायखेडा, निफाड, लासलगाव पोलीस स्टेशन येथील विजेत्या गणेश मंडळांना बक्षीस वितरण करण्यात आले. कार्यक्रम प्रसंगी मा. माधव पडीले, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक विष्णू आव्हाड, पोलीस निरीक्षक अंबादास मोरे तसेच इतर अनेक मान्यवर व गणेश मंडळांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
Gallery Img
आज दि. 15/12/2018 रोजी मा. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांचे संकल्पनेतून नाशिक ग्रामीण पोलीस दला मार्फत विघ्नहर्ता बक्षीस वितरण सोहळा 2018 चे आयोजन करण्यात आले होते. त्या अंतर्गत मा. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, यांचे हस्ते सायखेडा, निफाड, लासलगाव पोलीस स्टेशन येथील विजेत्या गणेश मंडळांना बक्षीस वितरण करण्यात आले. कार्यक्रम प्रसंगी मा. माधव पडीले, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक विष्णू आव्हाड, पोलीस निरीक्षक अंबादास मोरे तसेच इतर अनेक मान्यवर व गणेश मंडळांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
Gallery Img
आज दि. 15/12/2018 रोजी मा. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांचे संकल्पनेतून नाशिक ग्रामीण पोलीस दला मार्फत विघ्नहर्ता बक्षीस वितरण सोहळा 2018 चे आयोजन करण्यात आले होते. त्या अंतर्गत मा. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, यांचे हस्ते सायखेडा, निफाड, लासलगाव पोलीस स्टेशन येथील विजेत्या गणेश मंडळांना बक्षीस वितरण करण्यात आले. कार्यक्रम प्रसंगी मा. माधव पडीले, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, पोलीस निरीक्षक विष्णू आव्हाड, पोलीस निरीक्षक अंबादास मोरे तसेच इतर अनेक मान्यवर व गणेश मंडळांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक ०५/१२/२०१८ रोजी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण यांच्या संकल्पनेतून नाशिक ग्रामीण पोलीस दल व रोटरी क्लब ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने पोलीस मुख्यालय आडगाव येथील बहुउद्देशीय सभागृहात नाशिक ग्रामीण जिल्हयातील ३० वर्षांवरील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कुटुंबातील महिला तसेच महिला अधिकारी व महिला कर्मचारी तसेच कार्यालयीन महिला यांची मेमोग्राफी व पॅप स्मिअर टेस्ट (स्तनाचा कर्करोग व गर्भ पिशवीच्या मुखाचा कर्करोग) मेमोग्राफी बस मध्ये करण्यात आल्या. सदर कार्यक्रम प्रसंगी मा.सुरेश जाधव पोलीस उप अधीक्षक (मुख्या) नाशिक ग्रामीण,सौ.रोहिणी दराडे , डॉ.लाड , श्री. मनिष ओबेरॉय रोटरी क्लब ऑफ इंडिया चे अध्यक्ष तसेच २०० महिला यांनी शिबिराचा लाभ घेतला.
Gallery Img
दिनांक ०५/१२/२०१८ रोजी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण यांच्या संकल्पनेतून नाशिक ग्रामीण पोलीस दल व रोटरी क्लब ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने पोलीस मुख्यालय आडगाव येथील बहुउद्देशीय सभागृहात नाशिक ग्रामीण जिल्हयातील ३० वर्षांवरील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कुटुंबातील महिला तसेच महिला अधिकारी व महिला कर्मचारी तसेच कार्यालयीन महिला यांची मेमोग्राफी व पॅप स्मिअर टेस्ट (स्तनाचा कर्करोग व गर्भ पिशवीच्या मुखाचा कर्करोग) मेमोग्राफी बस मध्ये करण्यात आल्या. सदर कार्यक्रम प्रसंगी मा.सुरेश जाधव पोलीस उप अधीक्षक (मुख्या) नाशिक ग्रामीण,सौ.रोहिणी दराडे , डॉ.लाड , श्री. मनिष ओबेरॉय रोटरी क्लब ऑफ इंडिया चे अध्यक्ष तसेच २०० महिला यांनी शिबिराचा लाभ घेतला.
Gallery Img
दिनांक ०५/१२/२०१८ रोजी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण यांच्या संकल्पनेतून नाशिक ग्रामीण पोलीस दल व रोटरी क्लब ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने पोलीस मुख्यालय आडगाव येथील बहुउद्देशीय सभागृहात नाशिक ग्रामीण जिल्हयातील ३० वर्षांवरील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कुटुंबातील महिला तसेच महिला अधिकारी व महिला कर्मचारी तसेच कार्यालयीन महिला यांची मेमोग्राफी व पॅप स्मिअर टेस्ट (स्तनाचा कर्करोग व गर्भ पिशवीच्या मुखाचा कर्करोग) मेमोग्राफी बस मध्ये करण्यात आल्या. सदर कार्यक्रम प्रसंगी मा.सुरेश जाधव पोलीस उप अधीक्षक (मुख्या) नाशिक ग्रामीण,सौ.रोहिणी दराडे , डॉ.लाड , श्री. मनिष ओबेरॉय रोटरी क्लब ऑफ इंडिया चे अध्यक्ष तसेच २०० महिला यांनी शिबिराचा लाभ घेतला.
Gallery Img
दिनांक ०५/१२/२०१८ रोजी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण यांच्या संकल्पनेतून नाशिक ग्रामीण पोलीस दल व रोटरी क्लब ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने पोलीस मुख्यालय आडगाव येथील बहुउद्देशीय सभागृहात नाशिक ग्रामीण जिल्हयातील ३० वर्षांवरील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कुटुंबातील महिला तसेच महिला अधिकारी व महिला कर्मचारी तसेच कार्यालयीन महिला यांची मेमोग्राफी व पॅप स्मिअर टेस्ट (स्तनाचा कर्करोग व गर्भ पिशवीच्या मुखाचा कर्करोग) मेमोग्राफी बस मध्ये करण्यात आल्या. सदर कार्यक्रम प्रसंगी मा.सुरेश जाधव पोलीस उप अधीक्षक (मुख्या) नाशिक ग्रामीण,सौ.रोहिणी दराडे , डॉ.लाड , श्री. मनिष ओबेरॉय रोटरी क्लब ऑफ इंडिया चे अध्यक्ष तसेच २०० महिला यांनी शिबिराचा लाभ घेतला.
Gallery Img
दिनांक ०५/१२/२०१८ रोजी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण यांच्या संकल्पनेतून नाशिक ग्रामीण पोलीस दल व रोटरी क्लब ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने पोलीस मुख्यालय आडगाव येथील बहुउद्देशीय सभागृहात नाशिक ग्रामीण जिल्हयातील ३० वर्षांवरील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कुटुंबातील महिला तसेच महिला अधिकारी व महिला कर्मचारी तसेच कार्यालयीन महिला यांची मेमोग्राफी व पॅप स्मिअर टेस्ट (स्तनाचा कर्करोग व गर्भ पिशवीच्या मुखाचा कर्करोग) मेमोग्राफी बस मध्ये करण्यात आल्या. सदर कार्यक्रम प्रसंगी मा.सुरेश जाधव पोलीस उप अधीक्षक (मुख्या) नाशिक ग्रामीण,सौ.रोहिणी दराडे , डॉ.लाड , श्री. मनिष ओबेरॉय रोटरी क्लब ऑफ इंडिया चे अध्यक्ष तसेच २०० महिला यांनी शिबिराचा लाभ घेतला.
Gallery Img
दि. 02/11/2018 रोजी केंद्र सरकारच्या रोजगार निर्मीती कार्यक्रमा अंतर्गत अनुगामी लोकराज्य महाभियान (अनुलोम) यांचे सहयोगातून व NEEM संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने ग्रामीण पोलीस मुख्यालयात पोलीस पाल्यांसाठी रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. सदर मेळाव्यात जिल्यातील 64 पोलीस पाल्यांनी सहभाग नोंदविला होता. पुणे शहरातील नामांकित डेक्कन मॅनेजमेंट कन्संलटंट यांचे सहकार्याने उपस्थित 16 पोलीस पाल्यांना मा. पोलीस अधीक्षक श्री. संजय दराडे यांचे हस्ते नियुक्ती पत्र प्रदान करण्यात आले. उर्वरीत उमेदवारांना दुस-या टप्प्यात आॅनलाईन पध्दतीने नियुक्ती देण्यात येणार आहे. यावेळी मा. पोलीस अधीक्षकांनी उपस्थित तरूण तरूणींना भावी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या तसेच संघर्षाशिवाय यश शक्य नसुन गुणवत्ता, कौशल्य, कष्ट करण्याची मानसिकता यावर यश अवलंबुन असल्याचे प्रतिपादन केले. तसेच सदर मेळाव्यानंतर नाशिक ग्रामीण पोलीस दलातर्फे पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस कुटुंबीयांसाठी भव्य आरोग्य शिबीरही घेण्यात आले. आयोजित शिबीरात नाशिक ग्रामीण जिल्हयाचे मा. पोलीस अधीक्षक श्री. संजय दराडे, मा. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. विशाल गायकवाड, पोलीस उप अधीक्षक मुख्यालय श्री. सुरेश जाधव व इतर उपस्थित होते. शिबीरात तज्ञ डाॅक्टारांकडून पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तसेच कुटुंबीयांचे ह्र्दयरोग, अस्थिरोग, मधुमेह, रक्तदाब, ईसीजी, मेंदुचे ताणतणाव, दमा विकार चाचण्या करण्यात आल्या. सदर शिबीरात डाॅ.गिरीष काळे (हृदयरोग तज्ञ) व डाॅ. सोनल काळे (स्त्रीरोग तज्ञ) यांचे मार्फतीने उपस्थित पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तसेच कुटुंबीयांची तपासणी करण्यात आली.
Gallery Img
दि. 02/11/2018 रोजी केंद्र सरकारच्या रोजगार निर्मीती कार्यक्रमा अंतर्गत अनुगामी लोकराज्य महाभियान (अनुलोम) यांचे सहयोगातून व NEEM संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने ग्रामीण पोलीस मुख्यालयात पोलीस पाल्यांसाठी रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. सदर मेळाव्यात जिल्यातील 64 पोलीस पाल्यांनी सहभाग नोंदविला होता. पुणे शहरातील नामांकित डेक्कन मॅनेजमेंट कन्संलटंट यांचे सहकार्याने उपस्थित 16 पोलीस पाल्यांना मा. पोलीस अधीक्षक श्री. संजय दराडे यांचे हस्ते नियुक्ती पत्र प्रदान करण्यात आले. उर्वरीत उमेदवारांना दुस-या टप्प्यात आॅनलाईन पध्दतीने नियुक्ती देण्यात येणार आहे. यावेळी मा. पोलीस अधीक्षकांनी उपस्थित तरूण तरूणींना भावी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या तसेच संघर्षाशिवाय यश शक्य नसुन गुणवत्ता, कौशल्य, कष्ट करण्याची मानसिकता यावर यश अवलंबुन असल्याचे प्रतिपादन केले. तसेच सदर मेळाव्यानंतर नाशिक ग्रामीण पोलीस दलातर्फे पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस कुटुंबीयांसाठी भव्य आरोग्य शिबीरही घेण्यात आले. आयोजित शिबीरात नाशिक ग्रामीण जिल्हयाचे मा. पोलीस अधीक्षक श्री. संजय दराडे, मा. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. विशाल गायकवाड, पोलीस उप अधीक्षक मुख्यालय श्री. सुरेश जाधव व इतर उपस्थित होते. शिबीरात तज्ञ डाॅक्टारांकडून पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तसेच कुटुंबीयांचे ह्र्दयरोग, अस्थिरोग, मधुमेह, रक्तदाब, ईसीजी, मेंदुचे ताणतणाव, दमा विकार चाचण्या करण्यात आल्या. सदर शिबीरात डाॅ.गिरीष काळे (हृदयरोग तज्ञ) व डाॅ. सोनल काळे (स्त्रीरोग तज्ञ) यांचे मार्फतीने उपस्थित पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तसेच कुटुंबीयांची तपासणी करण्यात आली.
Gallery Img
दि. 02/11/2018 रोजी केंद्र सरकारच्या रोजगार निर्मीती कार्यक्रमा अंतर्गत अनुगामी लोकराज्य महाभियान (अनुलोम) यांचे सहयोगातून व NEEM संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने ग्रामीण पोलीस मुख्यालयात पोलीस पाल्यांसाठी रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. सदर मेळाव्यात जिल्यातील 64 पोलीस पाल्यांनी सहभाग नोंदविला होता. पुणे शहरातील नामांकित डेक्कन मॅनेजमेंट कन्संलटंट यांचे सहकार्याने उपस्थित 16 पोलीस पाल्यांना मा. पोलीस अधीक्षक श्री. संजय दराडे यांचे हस्ते नियुक्ती पत्र प्रदान करण्यात आले. उर्वरीत उमेदवारांना दुस-या टप्प्यात आॅनलाईन पध्दतीने नियुक्ती देण्यात येणार आहे. यावेळी मा. पोलीस अधीक्षकांनी उपस्थित तरूण तरूणींना भावी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या तसेच संघर्षाशिवाय यश शक्य नसुन गुणवत्ता, कौशल्य, कष्ट करण्याची मानसिकता यावर यश अवलंबुन असल्याचे प्रतिपादन केले. तसेच सदर मेळाव्यानंतर नाशिक ग्रामीण पोलीस दलातर्फे पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस कुटुंबीयांसाठी भव्य आरोग्य शिबीरही घेण्यात आले. आयोजित शिबीरात नाशिक ग्रामीण जिल्हयाचे मा. पोलीस अधीक्षक श्री. संजय दराडे, मा. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. विशाल गायकवाड, पोलीस उप अधीक्षक मुख्यालय श्री. सुरेश जाधव व इतर उपस्थित होते. शिबीरात तज्ञ डाॅक्टारांकडून पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तसेच कुटुंबीयांचे ह्र्दयरोग, अस्थिरोग, मधुमेह, रक्तदाब, ईसीजी, मेंदुचे ताणतणाव, दमा विकार चाचण्या करण्यात आल्या. सदर शिबीरात डाॅ.गिरीष काळे (हृदयरोग तज्ञ) व डाॅ. सोनल काळे (स्त्रीरोग तज्ञ) यांचे मार्फतीने उपस्थित पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तसेच कुटुंबीयांची तपासणी करण्यात आली.
Gallery Img
दि. 02/11/2018 रोजी केंद्र सरकारच्या रोजगार निर्मीती कार्यक्रमा अंतर्गत अनुगामी लोकराज्य महाभियान (अनुलोम) यांचे सहयोगातून व NEEM संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने ग्रामीण पोलीस मुख्यालयात पोलीस पाल्यांसाठी रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. सदर मेळाव्यात जिल्यातील 64 पोलीस पाल्यांनी सहभाग नोंदविला होता. पुणे शहरातील नामांकित डेक्कन मॅनेजमेंट कन्संलटंट यांचे सहकार्याने उपस्थित 16 पोलीस पाल्यांना मा. पोलीस अधीक्षक श्री. संजय दराडे यांचे हस्ते नियुक्ती पत्र प्रदान करण्यात आले. उर्वरीत उमेदवारांना दुस-या टप्प्यात आॅनलाईन पध्दतीने नियुक्ती देण्यात येणार आहे. यावेळी मा. पोलीस अधीक्षकांनी उपस्थित तरूण तरूणींना भावी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या तसेच संघर्षाशिवाय यश शक्य नसुन गुणवत्ता, कौशल्य, कष्ट करण्याची मानसिकता यावर यश अवलंबुन असल्याचे प्रतिपादन केले. तसेच सदर मेळाव्यानंतर नाशिक ग्रामीण पोलीस दलातर्फे पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस कुटुंबीयांसाठी भव्य आरोग्य शिबीरही घेण्यात आले. आयोजित शिबीरात नाशिक ग्रामीण जिल्हयाचे मा. पोलीस अधीक्षक श्री. संजय दराडे, मा. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. विशाल गायकवाड, पोलीस उप अधीक्षक मुख्यालय श्री. सुरेश जाधव व इतर उपस्थित होते. शिबीरात तज्ञ डाॅक्टारांकडून पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तसेच कुटुंबीयांचे ह्र्दयरोग, अस्थिरोग, मधुमेह, रक्तदाब, ईसीजी, मेंदुचे ताणतणाव, दमा विकार चाचण्या करण्यात आल्या. सदर शिबीरात डाॅ.गिरीष काळे (हृदयरोग तज्ञ) व डाॅ. सोनल काळे (स्त्रीरोग तज्ञ) यांचे मार्फतीने उपस्थित पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तसेच कुटुंबीयांची तपासणी करण्यात आली.
Gallery Img
दि. 02/11/2018 रोजी केंद्र सरकारच्या रोजगार निर्मीती कार्यक्रमा अंतर्गत अनुगामी लोकराज्य महाभियान (अनुलोम) यांचे सहयोगातून व NEEM संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने ग्रामीण पोलीस मुख्यालयात पोलीस पाल्यांसाठी रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. सदर मेळाव्यात जिल्यातील 64 पोलीस पाल्यांनी सहभाग नोंदविला होता. पुणे शहरातील नामांकित डेक्कन मॅनेजमेंट कन्संलटंट यांचे सहकार्याने उपस्थित 16 पोलीस पाल्यांना मा. पोलीस अधीक्षक श्री. संजय दराडे यांचे हस्ते नियुक्ती पत्र प्रदान करण्यात आले. उर्वरीत उमेदवारांना दुस-या टप्प्यात आॅनलाईन पध्दतीने नियुक्ती देण्यात येणार आहे. यावेळी मा. पोलीस अधीक्षकांनी उपस्थित तरूण तरूणींना भावी वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या तसेच संघर्षाशिवाय यश शक्य नसुन गुणवत्ता, कौशल्य, कष्ट करण्याची मानसिकता यावर यश अवलंबुन असल्याचे प्रतिपादन केले. तसेच सदर मेळाव्यानंतर नाशिक ग्रामीण पोलीस दलातर्फे पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस कुटुंबीयांसाठी भव्य आरोग्य शिबीरही घेण्यात आले. आयोजित शिबीरात नाशिक ग्रामीण जिल्हयाचे मा. पोलीस अधीक्षक श्री. संजय दराडे, मा. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. विशाल गायकवाड, पोलीस उप अधीक्षक मुख्यालय श्री. सुरेश जाधव व इतर उपस्थित होते. शिबीरात तज्ञ डाॅक्टारांकडून पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तसेच कुटुंबीयांचे ह्र्दयरोग, अस्थिरोग, मधुमेह, रक्तदाब, ईसीजी, मेंदुचे ताणतणाव, दमा विकार चाचण्या करण्यात आल्या. सदर शिबीरात डाॅ.गिरीष काळे (हृदयरोग तज्ञ) व डाॅ. सोनल काळे (स्त्रीरोग तज्ञ) यांचे मार्फतीने उपस्थित पोलीस अधिकारी व कर्मचारी तसेच कुटुंबीयांची तपासणी करण्यात आली.
Gallery Img
भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १४३ व्या जयंतीनिमित्त व राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे वतीने मा. पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण श्री संजय दराडे यांचे मार्गदर्शनाखाली एकता दौड (रन फॉर युनीटी ) चे नाशिक जिल्ह्यातील विविध १८ ठिकाणी आयोजन करण्यात आलेले आहे. मा.पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण श्री संजय दराडे व आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०१८ कांस्यपदक विजेत्या संजीवनी जाधव यांचे हस्ते मालेगाव येथील पोलीस परेड मैदान येथे सकाळी ०६:१५ वा. एकता दौड चे उद्घाटन करण्यात आले. सदर एकता दौड मध्ये मा. अपर पोलीस अधीक्षक, मालेगाव श्री नीलोत्पल, मा.प्रांत अधिकारी, मालेगाव श्री.अजय मोरे, माजी आमदार मौलाना मुफ्ती मोहमद इस्माईल, मालेगाव मनपा उपायुक्त श्री कापसे, मा. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मालेगाव शहर, श्री रत्नाकर नवले, मालेगाव शहरातील सर्व पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी व कर्मचारी , पंचायत समिती चे अधिकारी व कर्मचारी मालेगाव येथील शाळा व कॉलेज चे प्राचार्य व विद्यार्थी, मोहल्ला कमिटी सदस्य,शांतता कमिटी सदस्य, डॉक्टर व वकील संघटनेचे सदस्य, पत्रकार, मालेगाव मधील नागरिक असा जनसमुदाय मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाला. **सदर एकता दौड नंतर मा. पोलीस अधीक्षक श्री संजय दराडे व आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०१८ कांस्यपदक विजेत्या संजीवनी जाधव यांचे हस्ते मॅरेथॉन पर्व २ चे लोगो, पोस्टर, फ्रेम चे अनावरण करण्यात आले. मॅरेथॉन पर्व २ चे आयोजन ६ जानेवारी २०१९ रोजी करण्यात आलेले असून त्याची विनामूल्य नोंदणी आज पासून सुरु करण्यात आलेली आहे.**
Gallery Img
भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १४३ व्या जयंतीनिमित्त व राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे वतीने मा. पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण श्री संजय दराडे यांचे मार्गदर्शनाखाली एकता दौड (रन फॉर युनीटी ) चे नाशिक जिल्ह्यातील विविध १८ ठिकाणी आयोजन करण्यात आलेले आहे. मा.पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण श्री संजय दराडे व आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०१८ कांस्यपदक विजेत्या संजीवनी जाधव यांचे हस्ते मालेगाव येथील पोलीस परेड मैदान येथे सकाळी ०६:१५ वा. एकता दौड चे उद्घाटन करण्यात आले. सदर एकता दौड मध्ये मा. अपर पोलीस अधीक्षक, मालेगाव श्री नीलोत्पल, मा.प्रांत अधिकारी, मालेगाव श्री.अजय मोरे, माजी आमदार मौलाना मुफ्ती मोहमद इस्माईल, मालेगाव मनपा उपायुक्त श्री कापसे, मा. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मालेगाव शहर, श्री रत्नाकर नवले, मालेगाव शहरातील सर्व पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी व कर्मचारी , पंचायत समिती चे अधिकारी व कर्मचारी मालेगाव येथील शाळा व कॉलेज चे प्राचार्य व विद्यार्थी, मोहल्ला कमिटी सदस्य,शांतता कमिटी सदस्य, डॉक्टर व वकील संघटनेचे सदस्य, पत्रकार, मालेगाव मधील नागरिक असा जनसमुदाय मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाला. **सदर एकता दौड नंतर मा. पोलीस अधीक्षक श्री संजय दराडे व आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०१८ कांस्यपदक विजेत्या संजीवनी जाधव यांचे हस्ते मॅरेथॉन पर्व २ चे लोगो, पोस्टर, फ्रेम चे अनावरण करण्यात आले. मॅरेथॉन पर्व २ चे आयोजन ६ जानेवारी २०१९ रोजी करण्यात आलेले असून त्याची विनामूल्य नोंदणी आज पासून सुरु करण्यात आलेली आहे.**
Gallery Img
भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १४३ व्या जयंतीनिमित्त व राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे वतीने मा. पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण श्री संजय दराडे यांचे मार्गदर्शनाखाली एकता दौड (रन फॉर युनीटी ) चे नाशिक जिल्ह्यातील विविध १८ ठिकाणी आयोजन करण्यात आलेले आहे. मा.पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण श्री संजय दराडे व आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०१८ कांस्यपदक विजेत्या संजीवनी जाधव यांचे हस्ते मालेगाव येथील पोलीस परेड मैदान येथे सकाळी ०६:१५ वा. एकता दौड चे उद्घाटन करण्यात आले. सदर एकता दौड मध्ये मा. अपर पोलीस अधीक्षक, मालेगाव श्री नीलोत्पल, मा.प्रांत अधिकारी, मालेगाव श्री.अजय मोरे, माजी आमदार मौलाना मुफ्ती मोहमद इस्माईल, मालेगाव मनपा उपायुक्त श्री कापसे, मा. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मालेगाव शहर, श्री रत्नाकर नवले, मालेगाव शहरातील सर्व पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी व कर्मचारी , पंचायत समिती चे अधिकारी व कर्मचारी मालेगाव येथील शाळा व कॉलेज चे प्राचार्य व विद्यार्थी, मोहल्ला कमिटी सदस्य,शांतता कमिटी सदस्य, डॉक्टर व वकील संघटनेचे सदस्य, पत्रकार, मालेगाव मधील नागरिक असा जनसमुदाय मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाला. **सदर एकता दौड नंतर मा. पोलीस अधीक्षक श्री संजय दराडे व आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०१८ कांस्यपदक विजेत्या संजीवनी जाधव यांचे हस्ते मॅरेथॉन पर्व २ चे लोगो, पोस्टर, फ्रेम चे अनावरण करण्यात आले. मॅरेथॉन पर्व २ चे आयोजन ६ जानेवारी २०१९ रोजी करण्यात आलेले असून त्याची विनामूल्य नोंदणी आज पासून सुरु करण्यात आलेली आहे.**
Gallery Img
भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १४३ व्या जयंतीनिमित्त व राष्ट्रीय एकता दिनानिमित्त नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे वतीने मा. पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण श्री संजय दराडे यांचे मार्गदर्शनाखाली एकता दौड (रन फॉर युनीटी ) चे नाशिक जिल्ह्यातील विविध १८ ठिकाणी आयोजन करण्यात आलेले आहे. मा.पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण श्री संजय दराडे व आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०१८ कांस्यपदक विजेत्या संजीवनी जाधव यांचे हस्ते मालेगाव येथील पोलीस परेड मैदान येथे सकाळी ०६:१५ वा. एकता दौड चे उद्घाटन करण्यात आले. सदर एकता दौड मध्ये मा. अपर पोलीस अधीक्षक, मालेगाव श्री नीलोत्पल, मा.प्रांत अधिकारी, मालेगाव श्री.अजय मोरे, माजी आमदार मौलाना मुफ्ती मोहमद इस्माईल, मालेगाव मनपा उपायुक्त श्री कापसे, मा. उपविभागीय पोलीस अधिकारी, मालेगाव शहर, श्री रत्नाकर नवले, मालेगाव शहरातील सर्व पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी व कर्मचारी , पंचायत समिती चे अधिकारी व कर्मचारी मालेगाव येथील शाळा व कॉलेज चे प्राचार्य व विद्यार्थी, मोहल्ला कमिटी सदस्य,शांतता कमिटी सदस्य, डॉक्टर व वकील संघटनेचे सदस्य, पत्रकार, मालेगाव मधील नागरिक असा जनसमुदाय मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाला. **सदर एकता दौड नंतर मा. पोलीस अधीक्षक श्री संजय दराडे व आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०१८ कांस्यपदक विजेत्या संजीवनी जाधव यांचे हस्ते मॅरेथॉन पर्व २ चे लोगो, पोस्टर, फ्रेम चे अनावरण करण्यात आले. मॅरेथॉन पर्व २ चे आयोजन ६ जानेवारी २०१९ रोजी करण्यात आलेले असून त्याची विनामूल्य नोंदणी आज पासून सुरु करण्यात आलेली आहे.**
Gallery Img
आज दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी लोहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल यांच्या १४३ व्या जयंतीनिमित्त नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे प्रमुख पोलीस अधीक्षक मा श्री संजय दराडे साहेब यांच्या मार्गर्शनाखाली चांदवड व वडनेर भैरव पोलीस ठाण्याचे वतीने आज सकाळी ०७/३० वा चांदवड -लासलगाव चौफुली ते निमगव्हान समर्थ लान्स पावेतो अशी साडे पाच किलोमीटरची मॅरेथॉन स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेली होती.सदर मॅरेथॉन स्पर्धेत मा.विद्यमान आमदार.श्री राहुल आहेर,श्री सिद्धार्थ भंडारे, उपविभागीय दंडाधिकारी,श्री शरद मंडलिक,कार्यकारी दंडाधिकारी, चांदवड तालुक्यातील सर्व शासकीय कार्यालयाचे अधिकारी व कर्मचारी तसेच चांदवड तालुक्यातील सर्व पक्षाचे अध्यक्ष व पदाधिकारी,प्रतिष्ठीत नागरिक व व्यापारी,जेष्ठ नागरिक व चांदवड शहरातील सर्व महाविद्यालयातील शिक्षक व विद्यार्थी असे १००० ते १२०० स्पर्धाकांना आ.श्री राहुल आहेर,श्री सिद्धार्थ भंडारे, श्री शरद मंडलिक व जेष्ठ नागरिक यांच्या हस्ते ८०० टी शर्ट व १००० टोप्याचे वाटप करण्यात आले. स्पर्धेनंतर सहभागी विद्यार्थ्यांना पोलीस ठाण्याचे वतीने मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले.
Gallery Img
आज दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी लोहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल यांच्या १४३ व्या जयंतीनिमित्त नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे प्रमुख पोलीस अधीक्षक मा श्री संजय दराडे साहेब यांच्या मार्गर्शनाखाली चांदवड व वडनेर भैरव पोलीस ठाण्याचे वतीने आज सकाळी ०७/३० वा चांदवड -लासलगाव चौफुली ते निमगव्हान समर्थ लान्स पावेतो अशी साडे पाच किलोमीटरची मॅरेथॉन स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेली होती.सदर मॅरेथॉन स्पर्धेत मा.विद्यमान आमदार.श्री राहुल आहेर,श्री सिद्धार्थ भंडारे, उपविभागीय दंडाधिकारी,श्री शरद मंडलिक,कार्यकारी दंडाधिकारी, चांदवड तालुक्यातील सर्व शासकीय कार्यालयाचे अधिकारी व कर्मचारी तसेच चांदवड तालुक्यातील सर्व पक्षाचे अध्यक्ष व पदाधिकारी,प्रतिष्ठीत नागरिक व व्यापारी,जेष्ठ नागरिक व चांदवड शहरातील सर्व महाविद्यालयातील शिक्षक व विद्यार्थी असे १००० ते १२०० स्पर्धाकांना आ.श्री राहुल आहेर,श्री सिद्धार्थ भंडारे, श्री शरद मंडलिक व जेष्ठ नागरिक यांच्या हस्ते ८०० टी शर्ट व १००० टोप्याचे वाटप करण्यात आले. स्पर्धेनंतर सहभागी विद्यार्थ्यांना पोलीस ठाण्याचे वतीने मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले.
Gallery Img
आज दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी लोहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल यांच्या १४३ व्या जयंतीनिमित्त नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे प्रमुख पोलीस अधीक्षक मा श्री संजय दराडे साहेब यांच्या मार्गर्शनाखाली चांदवड व वडनेर भैरव पोलीस ठाण्याचे वतीने आज सकाळी ०७/३० वा चांदवड -लासलगाव चौफुली ते निमगव्हान समर्थ लान्स पावेतो अशी साडे पाच किलोमीटरची मॅरेथॉन स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेली होती.सदर मॅरेथॉन स्पर्धेत मा.विद्यमान आमदार.श्री राहुल आहेर,श्री सिद्धार्थ भंडारे, उपविभागीय दंडाधिकारी,श्री शरद मंडलिक,कार्यकारी दंडाधिकारी, चांदवड तालुक्यातील सर्व शासकीय कार्यालयाचे अधिकारी व कर्मचारी तसेच चांदवड तालुक्यातील सर्व पक्षाचे अध्यक्ष व पदाधिकारी,प्रतिष्ठीत नागरिक व व्यापारी,जेष्ठ नागरिक व चांदवड शहरातील सर्व महाविद्यालयातील शिक्षक व विद्यार्थी असे १००० ते १२०० स्पर्धाकांना आ.श्री राहुल आहेर,श्री सिद्धार्थ भंडारे, श्री शरद मंडलिक व जेष्ठ नागरिक यांच्या हस्ते ८०० टी शर्ट व १००० टोप्याचे वाटप करण्यात आले. स्पर्धेनंतर सहभागी विद्यार्थ्यांना पोलीस ठाण्याचे वतीने मान्यवरांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले.
Gallery Img
आज दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी लोहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल यांच्या १४३ व्या जयंतीनिमित्त नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे प्रमुख पोलीस अधीक्षक मा श्री संजय दराडे साहेब यांच्या मार्गर्शनाखाली निफाड पोलीस स्टेशन व लासलगांव पोलीस स्टेशनचे वतीने एकता दौड (५ कि.मी.मॅरेथॉन) चे आयोजन करण्यात आले.सकाळी ६/३० वाजता मार्केट कमिटी निफाड येथे एकत्रित जमुन उगांव त्रिफुली निफाड ते सांगळे कोल्ड स्टोअर तेथून परत उगांव त्रिफुली असे एकता दौडचे पार पडली. एकता दौडचे उद्घाटन मा.श्री.महेश पाटील (उपविभागीय अधिकारी निफाड)मा.श्री.माधव पडीले(उपविभागीय पोलीस अधिकारी निफाड विभाग) निफाड शहराचे पहिले नगराध्यक्ष राजाभाऊ शेलार, सपोनि सातव,पांढरे अशांनी दौडला झेंडा दाखवून सुरुवात झाली. एकता दौडमध्ये निफाड डाँक्टर असोशिएशन ,गुड माँनिंग ग्रुप लासलगांव,पार्थ करिअर अँकडमी,पाँवर हाऊस करीअर अँकडमी,पोलीस सखी ग्रुप वायरमन ग्रुप, जेष्ठ नागरिक,निफाड व लासलगांव पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व कर्मचारी आदिसह मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी सहभाग घेतला.
Gallery Img
आज दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी लोहपुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल यांच्या १४३ व्या जयंतीनिमित्त नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे प्रमुख पोलीस अधीक्षक मा श्री संजय दराडे साहेब यांच्या मार्गर्शनाखाली निफाड पोलीस स्टेशन व लासलगांव पोलीस स्टेशनचे वतीने एकता दौड (५ कि.मी.मॅरेथॉन) चे आयोजन करण्यात आले.सकाळी ६/३० वाजता मार्केट कमिटी निफाड येथे एकत्रित जमुन उगांव त्रिफुली निफाड ते सांगळे कोल्ड स्टोअर तेथून परत उगांव त्रिफुली असे एकता दौडचे पार पडली. एकता दौडचे उद्घाटन मा.श्री.महेश पाटील (उपविभागीय अधिकारी निफाड)मा.श्री.माधव पडीले(उपविभागीय पोलीस अधिकारी निफाड विभाग) निफाड शहराचे पहिले नगराध्यक्ष राजाभाऊ शेलार, सपोनि सातव,पांढरे अशांनी दौडला झेंडा दाखवून सुरुवात झाली. एकता दौडमध्ये निफाड डाँक्टर असोशिएशन ,गुड माँनिंग ग्रुप लासलगांव,पार्थ करिअर अँकडमी,पाँवर हाऊस करीअर अँकडमी,पोलीस सखी ग्रुप वायरमन ग्रुप, जेष्ठ नागरिक,निफाड व लासलगांव पोलीस स्टेशनचे अधिकारी व कर्मचारी आदिसह मोठ्या प्रमाणात नागरिकांनी सहभाग घेतला.
Gallery Img
संपूर्ण देशभरात दरवर्षी २१ ऑक्टोबर हा दिवस पोलीस स्मृतिदिन म्हणून साजरा केला जातो. आज दिनांक २१/१०/२०१८ रोजी नाशिक ग्रामीण पोलीस दलातर्फे, मा.पोलीस अधीक्षक श्री संजय दराडे यांचे संकल्पनेतून जिल्ह्यातील अरुण चित्ते, सुरेश भाबड, संजय भामरे, सुखदेव गांगुर्डे, जगदीश लोंढे, भगतसिंग परदेशी, भास्कर सानप, संदीप ठोक, परशुराम शेळके या ९ शहीद पोलीस कर्मचारी व जवानांना त्यांचे मूळ गावचे शाळा महाविद्यालये तसेच शहीद स्मृती स्मारकाचे ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. तसेच पोलीस कर्मचारी व जवानांचे कुटुंबीयांना स्मृतिचिन्ह व भेटवस्तू देऊन सन्मानित करण्यात आले. सदर कार्यक्रमास नाशिक शहर पोलीस आयुक्त डॉ.श्री रवींद कुमार सिंगल, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ.श्री छेरींग दोरजे, महाराष्ट्र पोलीस अकादमीच्या संचालक श्रीमती अश्र्वती दोरजे, व नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे पोलीस अधीक्षक मा.संजय दराडे उपस्थित होते.
Gallery Img
संपूर्ण देशभरात दरवर्षी २१ ऑक्टोबर हा दिवस पोलीस स्मृतिदिन म्हणून साजरा केला जातो. आज दिनांक २१/१०/२०१८ रोजी नाशिक ग्रामीण पोलीस दलातर्फे, मा.पोलीस अधीक्षक श्री संजय दराडे यांचे संकल्पनेतून जिल्ह्यातील अरुण चित्ते, सुरेश भाबड, संजय भामरे, सुखदेव गांगुर्डे, जगदीश लोंढे, भगतसिंग परदेशी, भास्कर सानप, संदीप ठोक, परशुराम शेळके या ९ शहीद पोलीस कर्मचारी व जवानांना त्यांचे मूळ गावचे शाळा महाविद्यालये तसेच शहीद स्मृती स्मारकाचे ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. तसेच पोलीस कर्मचारी व जवानांचे कुटुंबीयांना स्मृतिचिन्ह व भेटवस्तू देऊन सन्मानित करण्यात आले. सदर कार्यक्रमास नाशिक शहर पोलीस आयुक्त डॉ.श्री रवींद कुमार सिंगल, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ.श्री छेरींग दोरजे, महाराष्ट्र पोलीस अकादमीच्या संचालक श्रीमती अश्र्वती दोरजे, व नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे पोलीस अधीक्षक मा.संजय दराडे उपस्थित होते.
Gallery Img
संपूर्ण देशभरात दरवर्षी २१ ऑक्टोबर हा दिवस पोलीस स्मृतिदिन म्हणून साजरा केला जातो. आज दिनांक २१/१०/२०१८ रोजी नाशिक ग्रामीण पोलीस दलातर्फे, मा.पोलीस अधीक्षक श्री संजय दराडे यांचे संकल्पनेतून जिल्ह्यातील अरुण चित्ते, सुरेश भाबड, संजय भामरे, सुखदेव गांगुर्डे, जगदीश लोंढे, भगतसिंग परदेशी, भास्कर सानप, संदीप ठोक, परशुराम शेळके या ९ शहीद पोलीस कर्मचारी व जवानांना त्यांचे मूळ गावचे शाळा महाविद्यालये तसेच शहीद स्मृती स्मारकाचे ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. तसेच पोलीस कर्मचारी व जवानांचे कुटुंबीयांना स्मृतिचिन्ह व भेटवस्तू देऊन सन्मानित करण्यात आले. सदर कार्यक्रमास नाशिक शहर पोलीस आयुक्त डॉ.श्री रवींद कुमार सिंगल, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ.श्री छेरींग दोरजे, महाराष्ट्र पोलीस अकादमीच्या संचालक श्रीमती अश्र्वती दोरजे, व नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे पोलीस अधीक्षक मा.संजय दराडे उपस्थित होते.
Gallery Img
संपूर्ण देशभरात दरवर्षी २१ ऑक्टोबर हा दिवस पोलीस स्मृतिदिन म्हणून साजरा केला जातो. आज दिनांक २१/१०/२०१८ रोजी नाशिक ग्रामीण पोलीस दलातर्फे, मा.पोलीस अधीक्षक श्री संजय दराडे यांचे संकल्पनेतून जिल्ह्यातील अरुण चित्ते, सुरेश भाबड, संजय भामरे, सुखदेव गांगुर्डे, जगदीश लोंढे, भगतसिंग परदेशी, भास्कर सानप, संदीप ठोक, परशुराम शेळके या ९ शहीद पोलीस कर्मचारी व जवानांना त्यांचे मूळ गावचे शाळा महाविद्यालये तसेच शहीद स्मृती स्मारकाचे ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. तसेच पोलीस कर्मचारी व जवानांचे कुटुंबीयांना स्मृतिचिन्ह व भेटवस्तू देऊन सन्मानित करण्यात आले. सदर कार्यक्रमास नाशिक शहर पोलीस आयुक्त डॉ.श्री रवींद कुमार सिंगल, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ.श्री छेरींग दोरजे, महाराष्ट्र पोलीस अकादमीच्या संचालक श्रीमती अश्र्वती दोरजे, व नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे पोलीस अधीक्षक मा.संजय दराडे उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक १६/१०/२०१८ रोजी मा. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण यांचे संकल्पेतून नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे जागर स्री आरोग्य उपक्रमाअंतर्गत बहुउद्देशीय हॉल, पोलीस अधीक्षक कार्यालय येथे सॅनिटरी नॅपकीन वेंडींग मशिन सुविधेचे उद्घाटन व महिलांच्या आरोग्य विषयक समस्या आणि उपाय योजना या विषयावर व्याख्यानचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रमास मा.ना.श्रीमती शितल सांगळे, अध्यक्ष जिल्हा परिषद, नाशिक, सुवर्णा प्रदीप पवार, स्री रोग तज्ञ, सौ. रोहिणी संजय दराडे, सौ. नमिता कोहोक, मिसेस ग्लोबल युनायटेड लाईफटाईम क्वीन, मा.श्रीमती रागसुधा आर, सहा.पोलीस अधीक्षक मनमाड उपविभाग मनमाड , आशा अवताडे, कार्यालयीन अधीक्षक नाशिक ग्रामीण असे अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक १६/१०/२०१८ रोजी मा. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण यांचे संकल्पेतून नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे जागर स्री आरोग्य उपक्रमाअंतर्गत बहुउद्देशीय हॉल, पोलीस अधीक्षक कार्यालय येथे सॅनिटरी नॅपकीन वेंडींग मशिन सुविधेचे उद्घाटन व महिलांच्या आरोग्य विषयक समस्या आणि उपाय योजना या विषयावर व्याख्यानचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रमास मा.ना.श्रीमती शितल सांगळे, अध्यक्ष जिल्हा परिषद, नाशिक, सुवर्णा प्रदीप पवार, स्री रोग तज्ञ, सौ. रोहिणी संजय दराडे, सौ. नमिता कोहोक, मिसेस ग्लोबल युनायटेड लाईफटाईम क्वीन, मा.श्रीमती रागसुधा आर, सहा.पोलीस अधीक्षक मनमाड उपविभाग मनमाड , आशा अवताडे, कार्यालयीन अधीक्षक नाशिक ग्रामीण असे अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक १६/१०/२०१८ रोजी मा. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण यांचे संकल्पेतून नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे जागर स्री आरोग्य उपक्रमाअंतर्गत बहुउद्देशीय हॉल, पोलीस अधीक्षक कार्यालय येथे सॅनिटरी नॅपकीन वेंडींग मशिन सुविधेचे उद्घाटन व महिलांच्या आरोग्य विषयक समस्या आणि उपाय योजना या विषयावर व्याख्यानचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रमास मा.ना.श्रीमती शितल सांगळे, अध्यक्ष जिल्हा परिषद, नाशिक, सुवर्णा प्रदीप पवार, स्री रोग तज्ञ, सौ. रोहिणी संजय दराडे, सौ. नमिता कोहोक, मिसेस ग्लोबल युनायटेड लाईफटाईम क्वीन, मा.श्रीमती रागसुधा आर, सहा.पोलीस अधीक्षक मनमाड उपविभाग मनमाड , आशा अवताडे, कार्यालयीन अधीक्षक नाशिक ग्रामीण असे अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक १६/१०/२०१८ रोजी मा. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण यांचे संकल्पेतून नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे जागर स्री आरोग्य उपक्रमाअंतर्गत बहुउद्देशीय हॉल, पोलीस अधीक्षक कार्यालय येथे सॅनिटरी नॅपकीन वेंडींग मशिन सुविधेचे उद्घाटन व महिलांच्या आरोग्य विषयक समस्या आणि उपाय योजना या विषयावर व्याख्यानचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रमास मा.ना.श्रीमती शितल सांगळे, अध्यक्ष जिल्हा परिषद, नाशिक, सुवर्णा प्रदीप पवार, स्री रोग तज्ञ, सौ. रोहिणी संजय दराडे, सौ. नमिता कोहोक, मिसेस ग्लोबल युनायटेड लाईफटाईम क्वीन, मा.श्रीमती रागसुधा आर, सहा.पोलीस अधीक्षक मनमाड उपविभाग मनमाड , आशा अवताडे, कार्यालयीन अधीक्षक नाशिक ग्रामीण असे अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
Gallery Img
१८ वी अखिल भारतीय पोलीस रोईंग वॉटर स्पोर्टस् चॅम्पियनशिप २०१८, सुखेना लेक, चंदिगढ येथे दिनांक २२ सप्टेंबर ते २६ सप्टेंबर या दरम्यान पार पडली. या स्पर्धेत नाशिक ग्रामीण पोलीस दलातील सहायक पोलीस उपनिरीक्षक समाधान गवळी व पोलीस शिपाई योगेश लभडे, पोलीस आयुक्तालय नाशिक शहर यांनी डबल स्कल या प्रकारामध्ये महाराष्ट्राला कांस्य पदक मिळवून दिल्या बदल त्यांचा दिनांक ०९/१०/२०१८ मा.श्री. दत्ता पडसलगीकर, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांचे हस्ते अभिनंदन व सत्कार करण्यात आला.
Gallery Img
१८ वी अखिल भारतीय पोलीस रोईंग वॉटर स्पोर्टस् चॅम्पियनशिप २०१८, सुखेना लेक, चंदिगढ येथे दिनांक २२ सप्टेंबर ते २६ सप्टेंबर या दरम्यान पार पडली. या स्पर्धेत नाशिक ग्रामीण पोलीस दलातील सहायक पोलीस उपनिरीक्षक समाधान गवळी व पोलीस शिपाई योगेश लभडे, पोलीस आयुक्तालय नाशिक शहर यांनी डबल स्कल या प्रकारामध्ये महाराष्ट्राला कांस्य पदक मिळवून दिल्या बदल त्यांचा दिनांक ०९/१०/२०१८ मा.श्री. दत्ता पडसलगीकर, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य यांचे हस्ते अभिनंदन व सत्कार करण्यात आला.
Gallery Img
दिनांक 08/10/2018 रोजी धुळे येथे पार पडलेल्या ३१ व्या नाशिक परिक्षेत्रीय पोलिस क्रिडा स्पर्धा मध्ये नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाने सलग दुसऱ्यांदा जनरल चॅम्पियन मिळवल्याने मा.विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ श्री छेरिंग दोरजे सो यांचे हस्ते जनरल चॅम्पियनशिप स्वीकारतांना मा. पोलीस अधीक्षक श्री संजय दराडे सो, अपर पोलीस अधीक्षक मालेगाव श्री निलोत्पल सो, क्रीडा प्रशिक्षक श्री समाधान गवळी व पोलीस खेळाडू उपस्थित होते. तसेच कार्यक्रम प्रसंगी अहदनगर पोलीस अधीक्षक मा. श्री. रंजन कुमार शर्मा, जळगाव पोलीस अधीक्षक मा.श्री. दत्तात्रय शिंदे, धुळे पोलीस अधीक्षक मा. श्री.संजय पाटील यांच्या सह परिक्षेत्रातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक 08/10/2018 रोजी धुळे येथे पार पडलेल्या ३१ व्या नाशिक परिक्षेत्रीय पोलिस क्रिडा स्पर्धा मध्ये नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाने सलग दुसऱ्यांदा जनरल चॅम्पियन मिळवल्याने मा.विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ श्री छेरिंग दोरजे सो यांचे हस्ते जनरल चॅम्पियनशिप स्वीकारतांना मा. पोलीस अधीक्षक श्री संजय दराडे सो, अपर पोलीस अधीक्षक मालेगाव श्री निलोत्पल सो, क्रीडा प्रशिक्षक श्री समाधान गवळी व पोलीस खेळाडू उपस्थित होते. तसेच कार्यक्रम प्रसंगी अहदनगर पोलीस अधीक्षक मा. श्री. रंजन कुमार शर्मा, जळगाव पोलीस अधीक्षक मा.श्री. दत्तात्रय शिंदे, धुळे पोलीस अधीक्षक मा. श्री.संजय पाटील यांच्या सह परिक्षेत्रातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक 08/10/2018 रोजी धुळे येथे पार पडलेल्या ३१ व्या नाशिक परिक्षेत्रीय पोलिस क्रिडा स्पर्धा मध्ये नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाने सलग दुसऱ्यांदा जनरल चॅम्पियन मिळवल्याने मा.विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ श्री छेरिंग दोरजे सो यांचे हस्ते जनरल चॅम्पियनशिप स्वीकारतांना मा. पोलीस अधीक्षक श्री संजय दराडे सो, अपर पोलीस अधीक्षक मालेगाव श्री निलोत्पल सो, क्रीडा प्रशिक्षक श्री समाधान गवळी व पोलीस खेळाडू उपस्थित होते. तसेच कार्यक्रम प्रसंगी अहदनगर पोलीस अधीक्षक मा. श्री. रंजन कुमार शर्मा, जळगाव पोलीस अधीक्षक मा.श्री. दत्तात्रय शिंदे, धुळे पोलीस अधीक्षक मा. श्री.संजय पाटील यांच्या सह परिक्षेत्रातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक 08/10/2018 रोजी धुळे येथे पार पडलेल्या ३१ व्या नाशिक परिक्षेत्रीय पोलिस क्रिडा स्पर्धा मध्ये नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाने सलग दुसऱ्यांदा जनरल चॅम्पियन मिळवल्याने मा.विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉ श्री छेरिंग दोरजे सो यांचे हस्ते जनरल चॅम्पियनशिप स्वीकारतांना मा. पोलीस अधीक्षक श्री संजय दराडे सो, अपर पोलीस अधीक्षक मालेगाव श्री निलोत्पल सो, क्रीडा प्रशिक्षक श्री समाधान गवळी व पोलीस खेळाडू उपस्थित होते. तसेच कार्यक्रम प्रसंगी अहदनगर पोलीस अधीक्षक मा. श्री. रंजन कुमार शर्मा, जळगाव पोलीस अधीक्षक मा.श्री. दत्तात्रय शिंदे, धुळे पोलीस अधीक्षक मा. श्री.संजय पाटील यांच्या सह परिक्षेत्रातील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक ०६.१०.२०१८ रोजी मा. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक,नाशिक ग्रामीण यांच्या हस्ते विल्होळी येथे रस्ता सुरक्षा अभियान उद्घाटन सोहळयाचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रम प्रसंगी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स सी इ ओ मा. श्री. पिरोजशॉ सरकारी , महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीचे व्हाईस प्रेसिडेंट श्री. हिरामण आहेर , मा. अपर जिल्हाधिकारी नाशिक श्री. निलेश सागर, मा. श्री. विशाल गायकवाड, अपर पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण, मा. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री. भरत केळकर , मा.पोलीस निरीक्षक श्री. अनंत तारगे, जिल्हा वाहतूक शाखा नाशिक ग्रामीण तसेच महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लि.व पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचारी सदर कार्यक्रम प्रसंगी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक ०६.१०.२०१८ रोजी मा. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक,नाशिक ग्रामीण यांच्या हस्ते विल्होळी येथे रस्ता सुरक्षा अभियान उद्घाटन सोहळयाचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रम प्रसंगी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स सी इ ओ मा. श्री. पिरोजशॉ सरकारी , महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीचे व्हाईस प्रेसिडेंट श्री. हिरामण आहेर , मा. अपर जिल्हाधिकारी नाशिक श्री. निलेश सागर, मा. श्री. विशाल गायकवाड, अपर पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण, मा. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री. भरत केळकर , मा.पोलीस निरीक्षक श्री. अनंत तारगे, जिल्हा वाहतूक शाखा नाशिक ग्रामीण तसेच महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लि.व पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचारी सदर कार्यक्रम प्रसंगी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक ०६.१०.२०१८ रोजी मा. संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक,नाशिक ग्रामीण यांच्या हस्ते विल्होळी येथे रस्ता सुरक्षा अभियान उद्घाटन सोहळयाचे आयोजन करण्यात आले. कार्यक्रम प्रसंगी महिंद्रा लॉजिस्टिक्स सी इ ओ मा. श्री. पिरोजशॉ सरकारी , महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीचे व्हाईस प्रेसिडेंट श्री. हिरामण आहेर , मा. अपर जिल्हाधिकारी नाशिक श्री. निलेश सागर, मा. श्री. विशाल गायकवाड, अपर पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण, मा. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्री. भरत केळकर , मा.पोलीस निरीक्षक श्री. अनंत तारगे, जिल्हा वाहतूक शाखा नाशिक ग्रामीण तसेच महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लि.व पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचारी सदर कार्यक्रम प्रसंगी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक २३.०९.२०१८ रोजी मालेगाव शहरात गणेश विसर्जन निमित्त गणेशोत्सव मिरवणूक मार्ग आणि गणेश विसर्जन कुंडाची पाहणी तसेच बंदोबस्त आढावा घेण्यासाठी मालेगाव शहरात नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक मा.छेरिंग दोरजे ,नाशिक ग्रामीण पोलीस अधीक्षक मा. संजय दराडे,मालेगाव अपर पोलीस अधीक्षक मा. निलोत्पल , मालेगाव शहर विभाग dysp मा. रत्नाकर नवले, मालेगाव कॅम्प विभाग dysp मा.अजित हगवणे तसेच मालेगाव शहरातील सर्व पोलीस स्टेशन प्रभारी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक २३.०९.२०१८ रोजी मालेगाव शहरात गणेश विसर्जन निमित्त गणेशोत्सव मिरवणूक मार्ग आणि गणेश विसर्जन कुंडाची पाहणी तसेच बंदोबस्त आढावा घेण्यासाठी मालेगाव शहरात नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक मा.छेरिंग दोरजे ,नाशिक ग्रामीण पोलीस अधीक्षक मा. संजय दराडे,मालेगाव अपर पोलीस अधीक्षक मा. निलोत्पल , मालेगाव शहर विभाग dysp मा. रत्नाकर नवले, मालेगाव कॅम्प विभाग dysp मा.अजित हगवणे तसेच मालेगाव शहरातील सर्व पोलीस स्टेशन प्रभारी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक 20/09/2018 रोजी मालेगाव शहरात नाशिक ग्रामीण पोलीस अधीक्षक श्री संजय दराडे, मालेगाव मनपा आयुक्त श्रीमती संगीता धायगुडे , मालेगाव अप्पर पोलीस अधीक्षक श्री.निलोत्पल,उप विभागीय पोलिस अधिकारी श्री.नवले शहर उपविभाग, उप विभागीय पोलिस अधिकारी श्री.अजित हगवणे कॅम्प mseb चे अधिकारी मनपा अधिकारी यांचे उपस्थितीत मालेगाव शहरातील ताजिया विसर्जन ठिकाणी गणेश विसर्जन कुंड यांची पाहणी करण्यात आली.
Gallery Img
दिनांक २०.०९.२०१८ रोजी मालेगाव शहर येथे नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे मा.पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण श्री संजय दराडे यांचे मार्गदर्शनाखाली मोहरम आणि गणेशोत्सव विसर्जन बंदोबस्त अनुषंगाने मालेगाव नियंत्रण कक्ष, शिवाजी महाराज पुतळा, नवीन बस स्टॅन्ड, मछलीबाजार, किडवाई रोड, पेरी चौक, सरदार चौक, गूळ बाजार, रामसेतू पूल, मोसम पूल,शिवाजी महाराज पुतळा, मालेगाव नियंत्रण कक्ष, या मार्गावर रुटमार्च चे आयोजन करण्यात आले होते. सदर रुट मार्च चे वेळी मा.अपर पोलिस अधीक्षक, मालेगाव श्री निलोत्पल, यांचे देखरेखीखालीे ४ पोलिस उपअधीक्षक, १५ पोलीस निरीक्षक, २५ पोलिस उपनिरीक्षक, 1 SRPFकंपनी, ४ दंगा काबू प्लाटून, १०० महिला पोलीस यांसह एकूण ४०० पोलिसांनी सहभाग घेतला.
Gallery Img
दिनांक २०.०९.२०१८ रोजी मालेगाव शहर येथे नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातर्फे मा.पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण श्री संजय दराडे यांचे मार्गदर्शनाखाली मोहरम आणि गणेशोत्सव विसर्जन बंदोबस्त अनुषंगाने मालेगाव नियंत्रण कक्ष, शिवाजी महाराज पुतळा, नवीन बस स्टॅन्ड, मछलीबाजार, किडवाई रोड, पेरी चौक, सरदार चौक, गूळ बाजार, रामसेतू पूल, मोसम पूल,शिवाजी महाराज पुतळा, मालेगाव नियंत्रण कक्ष, या मार्गावर रुटमार्च चे आयोजन करण्यात आले होते. सदर रुट मार्च चे वेळी मा.अपर पोलिस अधीक्षक, मालेगाव श्री निलोत्पल, यांचे देखरेखीखालीे ४ पोलिस उपअधीक्षक, १५ पोलीस निरीक्षक, २५ पोलिस उपनिरीक्षक, 1 SRPFकंपनी, ४ दंगा काबू प्लाटून, १०० महिला पोलीस यांसह एकूण ४०० पोलिसांनी सहभाग घेतला.
Gallery Img
दिनांक 19/09/2018 रोजी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांनी नॅशनल हायवे मित्र मंडळ येथील जिल्हा परिषद शालेय विद्यार्थांना सांस्कृतिक साहित्याचे वाटप करण्यात आले. कार्यक्रम प्रसंगी मा.विशाल गायकवाड, अपर पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण, मा.अतुल झेंडे ,उप विभागीय पोलीस अधिकारी,नाशिक ग्रामीण असे अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक 19/09/2018 रोजी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांनी नॅशनल हायवे मित्र मंडळ येथील जिल्हा परिषद शालेय विद्यार्थांना सांस्कृतिक साहित्याचे वाटप करण्यात आले. कार्यक्रम प्रसंगी मा.विशाल गायकवाड, अपर पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण, मा.अतुल झेंडे ,उप विभागीय पोलीस अधिकारी,नाशिक ग्रामीण असे अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक 19/09/2018 रोजी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांनी मुखेड येथील गणेश मित्र मंडळ या ठिकाणी गरीब व गरजु मुलांना शालेय उपयोगी वस्तुचे वाटप व गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आले. कार्यक्रम प्रसंगी मा.विशाल गायकवाड, अपर पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण, मा.अतुल झेंडे ,उप विभागीय पोलीस अधिकारी,नाशिक ग्रामीण असे अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक 19/09/2018 रोजी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांनी मुखेड येथील गणेश मित्र मंडळ या ठिकाणी गरीब व गरजु मुलांना शालेय उपयोगी वस्तुचे वाटप व गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आले. कार्यक्रम प्रसंगी मा.विशाल गायकवाड, अपर पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण, मा.अतुल झेंडे ,उप विभागीय पोलीस अधिकारी,नाशिक ग्रामीण असे अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक 19/09/2018 रोजी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांनी ओझर येथे ओझरचा राजा मित्र मंडळ या ठिकाणी गरीब व आत्महत्या ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना शालेय उपयोगी वस्तुचे वाटप करण्यात आले. कार्यक्रम प्रसंगी मा.विशाल गायकवाड, अपर पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण, मा.अतुल झेंडे ,उप विभागीय पोलीस अधिकारी,नाशिक ग्रामीण असे अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक 19/09/2018 रोजी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांनी ओझर येथे ओझरचा राजा मित्र मंडळ या ठिकाणी गरीब व आत्महत्या ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना शालेय उपयोगी वस्तुचे वाटप करण्यात आले. कार्यक्रम प्रसंगी मा.विशाल गायकवाड, अपर पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण, मा.अतुल झेंडे ,उप विभागीय पोलीस अधिकारी,नाशिक ग्रामीण असे अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक 19/09/2018 रोजी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांनी ओझर येथे ओझरचा राजा मित्र मंडळ या ठिकाणी गरीब व आत्महत्या ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना शालेय उपयोगी वस्तुचे वाटप करण्यात आले. कार्यक्रम प्रसंगी मा.विशाल गायकवाड, अपर पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण, मा.अतुल झेंडे ,उप विभागीय पोलीस अधिकारी,नाशिक ग्रामीण असे अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक 14/09/2018 रोजी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांच्या हस्ते चांदवड येथे २३ वी आशिया क्रीडा स्पर्धा मध्ये सुवर्ण पदक विजेते श्री. दत्तु भोकनळ, कुमारी संजीवनी जाधव यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला.सत्कार समारंभ प्रसंगी मा.श्री. राधाकृष्ण बी., जिल्हाधिकारी,नाशिक, मा.आमदार डॉ.राहुल आहेर, मा.नरेश गीते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,नाशिक व इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक 14/09/2018 रोजी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांच्या हस्ते चांदवड येथे २३ वी आशिया क्रीडा स्पर्धा मध्ये सुवर्ण पदक विजेते श्री. दत्तु भोकनळ, कुमारी संजीवनी जाधव यांचा नागरी सत्कार करण्यात आला.सत्कार समारंभ प्रसंगी मा.श्री. राधाकृष्ण बी., जिल्हाधिकारी,नाशिक, मा.आमदार डॉ.राहुल आहेर, मा.नरेश गीते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,नाशिक व इतर मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक ११.०९.२०१८ रोजी मालेगाव शहर येथे मालेगाव शहर शांतता कमिटी व नाशिक ग्रामीण पोलिस दल यांचे वतीने गणेशोत्सव व मोहरम संदर्भात मीटिंग घेण्यात आली. सदर प्रसंगी मा. संगीता धायगुडे, मालेगाव मनपा आयुक्त, मा. जिल्हाधिकारी श्री राधाकृष्णन, मा.पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण,श्री संजय दराडे,मा.अपर पोलिस अधीक्षक, मालेगाव, श्री नीलोतपल प्रांत अधिकारी श्री अजय मोरे, मा.उपविभागीय पोलिस अधिकारी, मालेगाव शहर, श्री नवले, मा. उपविभागीय पोलिस अधिकारी, मालेगाव कॅम्प, श्री अजित हगवणे, मा.उपविभागीय पोलिस अधिकारी, मालेगाव ग्रामीण उपविभाग, श्री शशिकांत शिंदे यांनी सर्वांना शुभेच्छा दिल्या!
Gallery Img
दिनांक ११.०९.२०१८ रोजी मालेगाव शहर येथे मालेगाव शहर शांतता कमिटी व नाशिक ग्रामीण पोलिस दल यांचे वतीने गणेशोत्सव व मोहरम संदर्भात मीटिंग घेण्यात आली. सदर प्रसंगी मा. संगीता धायगुडे, मालेगाव मनपा आयुक्त, मा. जिल्हाधिकारी श्री राधाकृष्णन, मा.पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण,श्री संजय दराडे,मा.अपर पोलिस अधीक्षक, मालेगाव, श्री नीलोतपल प्रांत अधिकारी श्री अजय मोरे, मा.उपविभागीय पोलिस अधिकारी, मालेगाव शहर, श्री नवले, मा. उपविभागीय पोलिस अधिकारी, मालेगाव कॅम्प, श्री अजित हगवणे, मा.उपविभागीय पोलिस अधिकारी, मालेगाव ग्रामीण उपविभाग, श्री शशिकांत शिंदे यांनी सर्वांना शुभेच्छा दिल्या!
Gallery Img
दिनांक १०.९.२०१८ रोजी नाशिक तालुका पो.स्टे. येथे मा.श्री.विशाल गायकवाड अपर पोल़िस अधिक्षक, नाशिक ग्रामीण यांचे अध्यक्षतेत शांतता समिति, गणेशोत्सव मंडळाचे पदाधिकारी, पोल़िस पाटिल,पोल़िस सखी,पोलीस मित्र यांची बैठक घेण्यात आली सदर वेळी मा. श्री.सचिन गोरे उपविभागीय पोलिस अधिकारी पेठ विभाग , मा.तहसीलदार श्री. अवलकंठे, MSEB चे श्री बोरसे सो.उपस्थित होते. सर मिटिग मध्ये DJ मुक्त गणेशोत्सव साजरा करणे, एकगांव एक गणपति, विघ्नहर्ता बक्षीस स्पर्धा, ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण इ. बाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच गणेशोत्सव मोहरम शांततेत पार पाडण्याचे आवाहन करण्यात आले.सन 2017 गणेशोत्सव विघ्नहर्ता स्पर्धेतील विजेत्यांचा सत्कार करून बक्षिस वितरण करण्यात आले.
Gallery Img
दि ०४/०९/२०१८ रोजी मा.श्री संजय दराडे ,पोलीस अधीक्षक ना ग्रा यांचे हस्ते नाशिक ग्रामीण दला तर्फे जातीय सलोखा अंतर्गत पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण शिबिराचे दादासाहेब बिडकर कला,वाणिज्य,विज्ञान महाविद्यालय ,विजय सभा गृह येथे दिपज्वलन ,फित सोडून उदघाटन करणेत आले. सदर कार्यक्रमात श्री सचिन गोरे उप विभागीय पोलीस अधिकारी पेठ विभाग तसेच सदर महाविद्यालयाचे आद्यक्षिका श्रीमती हेमलाताताई बिडकर, प्राचार्य श्री टोचे सर ,जी प सदस्य श्री भास्कर गावीत ,नगराध्यक्ष मनोज बोगे,यांनी मार्गदर्शन केले.
Gallery Img
दि ०४/०९/२०१८ रोजी मा.श्री संजय दराडे ,पोलीस अधीक्षक ना ग्रा यांचे हस्ते नाशिक ग्रामीण दला तर्फे जातीय सलोखा अंतर्गत पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण शिबिराचे दादासाहेब बिडकर कला,वाणिज्य,विज्ञान महाविद्यालय ,विजय सभा गृह येथे दिपज्वलन ,फित सोडून उदघाटन करणेत आले. सदर कार्यक्रमात श्री सचिन गोरे उप विभागीय पोलीस अधिकारी पेठ विभाग तसेच सदर महाविद्यालयाचे आद्यक्षिका श्रीमती हेमलाताताई बिडकर, प्राचार्य श्री टोचे सर ,जी प सदस्य श्री भास्कर गावीत ,नगराध्यक्ष मनोज बोगे,यांनी मार्गदर्शन केले.
Gallery Img
दि ०४/०९/२०१८ रोजी मा.श्री संजय दराडे ,पोलीस अधीक्षक ना ग्रा यांचे हस्ते नाशिक ग्रामीण दला तर्फे जातीय सलोखा अंतर्गत पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण शिबिराचे दादासाहेब बिडकर कला,वाणिज्य,विज्ञान महाविद्यालय ,विजय सभा गृह येथे दिपज्वलन ,फित सोडून उदघाटन करणेत आले. सदर कार्यक्रमात श्री सचिन गोरे उप विभागीय पोलीस अधिकारी पेठ विभाग तसेच सदर महाविद्यालयाचे आद्यक्षिका श्रीमती हेमलाताताई बिडकर, प्राचार्य श्री टोचे सर ,जी प सदस्य श्री भास्कर गावीत ,नगराध्यक्ष मनोज बोगे,यांनी मार्गदर्शन केले.
Gallery Img
दि.04/09/2018 रोजी नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे वतीने मा. संजय दराडे, पोलिस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण यांचे मार्गदर्शनाखाली, वावी पोलीस स्टेशन चे सहायक पोलीस निरीक्षक श्री संदीपकुमार बोरसे यांनी मौजे नांदूर शिंगोटे येथे नांदूर शिंगोटे व परिसरातील पोलीस भरती व स्पर्धा परीक्षा चा अभ्यास करणारे विद्यार्थी यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेची गोडी लागावी, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना अभ्यासाचे नियोजन कसे करावे याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढावे यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला.
Gallery Img
दि.04/09/2018 रोजी नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाचे वतीने मा. संजय दराडे, पोलिस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण यांचे मार्गदर्शनाखाली, वावी पोलीस स्टेशन चे सहायक पोलीस निरीक्षक श्री संदीपकुमार बोरसे यांनी मौजे नांदूर शिंगोटे येथे नांदूर शिंगोटे व परिसरातील पोलीस भरती व स्पर्धा परीक्षा चा अभ्यास करणारे विद्यार्थी यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षेची गोडी लागावी, स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना अभ्यासाचे नियोजन कसे करावे याबाबत त्यांनी मार्गदर्शन केले. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे मनोबल वाढावे यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला.
Gallery Img
दिनांक ०४.०९.२०१८ रोजी मा. संजय दराडे, पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांचे मार्गद्शनानुसार कळवण पोलीस ठाणे अंतर्गत आर.के.एम्. कालेज येथे विद्यार्थी व विद्यार्थीनी यांना भरती पुर्व पोलीस प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. तसेच पोलीस प्रशिक्षण संदर्भात मा.सदाशिव वाघमारे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी कळवण उपविभाग, होते. मा.सुधाकर मांडवकर, पोलिस निरीक्षक कळवण पोलीस ठाणे यांनी मार्गदर्शन केले.
Gallery Img
दिनांक ०४.०९.२०१८ रोजी मा. संजय दराडे, पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांचे मार्गद्शनानुसार कळवण पोलीस ठाणे अंतर्गत आर.के.एम्. कालेज येथे विद्यार्थी व विद्यार्थीनी यांना भरती पुर्व पोलीस प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे. तसेच पोलीस प्रशिक्षण संदर्भात मा.सदाशिव वाघमारे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी कळवण उपविभाग, होते. मा.सुधाकर मांडवकर, पोलिस निरीक्षक कळवण पोलीस ठाणे यांनी मार्गदर्शन केले.
Gallery Img
दिनांक ०४.०९.२०१८ रोजी सायखेडा पोलीस ठाणे हद्दीत शत्कोपाचार्य महाविद्यालय सायखेडा येथे भरतीपूर्व प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. सदर प्रशिक्षणासाठी मा.श्री विशाल गायकवाड ,अपर पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच पोलीस खेळाडू आणि प्रशि्षणार्थीं हजर होते.
Gallery Img
दिनांक ०४.०९.२०१८ रोजी सायखेडा पोलीस ठाणे हद्दीत शत्कोपाचार्य महाविद्यालय सायखेडा येथे भरतीपूर्व प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. सदर प्रशिक्षणासाठी मा.श्री विशाल गायकवाड ,अपर पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण यांनी मार्गदर्शन केले. तसेच पोलीस खेळाडू आणि प्रशि्षणार्थीं हजर होते.
Gallery Img
आज दिनांक ३१/०८/२०१८ रोजी पोलीस कवायत मैदान नाशिक ग्रामीण येथे २७ वी जिल्हा पोलीस क्रीडा स्पर्धा २०१८ चे निरोप समारोप व पोलीस /सैनिक भरती पूर्व प्रशिक्षण शिबिर उदघाटन सोहळा प्रसंगी मा. डॉ.नरेश गिते,मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , नाशिक यांच्या हस्ते करण्यात आला.समारोप प्रसंगी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक,नाशिक ग्रामीण , मा.विशाल गायकवाड , अपर पोलीस अधीक्षक,नाशिक ग्रामीण तसेच मा.सुरेश जाधव पो.उप.अधिक्षक (मुख्या),सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी नाशिक ग्रामीण तसेच सर्व अधिकारी उपस्थित होते.
Gallery Img
आज दिनांक ३१/०८/२०१८ रोजी पोलीस कवायत मैदान नाशिक ग्रामीण येथे २७ वी जिल्हा पोलीस क्रीडा स्पर्धा २०१८ चे निरोप समारोप व पोलीस /सैनिक भरती पूर्व प्रशिक्षण शिबिर उदघाटन सोहळा प्रसंगी मा. डॉ.नरेश गिते,मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , नाशिक यांच्या हस्ते करण्यात आला.समारोप प्रसंगी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक,नाशिक ग्रामीण , मा.विशाल गायकवाड , अपर पोलीस अधीक्षक,नाशिक ग्रामीण तसेच मा.सुरेश जाधव पो.उप.अधिक्षक (मुख्या),सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी नाशिक ग्रामीण तसेच सर्व अधिकारी उपस्थित होते.
Gallery Img
आज दिनांक ३१/०८/२०१८ रोजी पोलीस कवायत मैदान नाशिक ग्रामीण येथे २७ वी जिल्हा पोलीस क्रीडा स्पर्धा २०१८ चे निरोप समारोप व पोलीस /सैनिक भरती पूर्व प्रशिक्षण शिबिर उदघाटन सोहळा प्रसंगी मा. डॉ.नरेश गिते,मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , नाशिक यांच्या हस्ते करण्यात आला.समारोप प्रसंगी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक,नाशिक ग्रामीण , मा.विशाल गायकवाड , अपर पोलीस अधीक्षक,नाशिक ग्रामीण तसेच मा.सुरेश जाधव पो.उप.अधिक्षक (मुख्या),सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी नाशिक ग्रामीण तसेच सर्व अधिकारी उपस्थित होते.
Gallery Img
आज दिनांक ३१/०८/२०१८ रोजी पोलीस कवायत मैदान नाशिक ग्रामीण येथे २७ वी जिल्हा पोलीस क्रीडा स्पर्धा २०१८ चे निरोप समारोप व पोलीस /सैनिक भरती पूर्व प्रशिक्षण शिबिर उदघाटन सोहळा प्रसंगी मा. डॉ.नरेश गिते,मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , नाशिक यांच्या हस्ते करण्यात आला.समारोप प्रसंगी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक,नाशिक ग्रामीण , मा.विशाल गायकवाड , अपर पोलीस अधीक्षक,नाशिक ग्रामीण तसेच मा.सुरेश जाधव पो.उप.अधिक्षक (मुख्या),सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी नाशिक ग्रामीण तसेच सर्व अधिकारी उपस्थित होते.
Gallery Img
आज दिनांक ३१/०८/२०१८ रोजी पोलीस कवायत मैदान नाशिक ग्रामीण येथे २७ वी जिल्हा पोलीस क्रीडा स्पर्धा २०१८ चे निरोप समारोप व पोलीस /सैनिक भरती पूर्व प्रशिक्षण शिबिर उदघाटन सोहळा प्रसंगी मा. डॉ.नरेश गिते,मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , नाशिक यांच्या हस्ते करण्यात आला.समारोप प्रसंगी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक,नाशिक ग्रामीण , मा.विशाल गायकवाड , अपर पोलीस अधीक्षक,नाशिक ग्रामीण तसेच मा.सुरेश जाधव पो.उप.अधिक्षक (मुख्या),सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी नाशिक ग्रामीण तसेच सर्व अधिकारी उपस्थित होते.
Gallery Img
आज दिनांक ३१/०८/२०१८ रोजी पोलीस कवायत मैदान नाशिक ग्रामीण येथे २७ वी जिल्हा पोलीस क्रीडा स्पर्धा २०१८ चे निरोप समारोप व पोलीस /सैनिक भरती पूर्व प्रशिक्षण शिबिर उदघाटन सोहळा प्रसंगी मा. डॉ.नरेश गिते,मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , नाशिक यांच्या हस्ते करण्यात आला.समारोप प्रसंगी मा.संजय दराडे, पोलीस अधीक्षक,नाशिक ग्रामीण , मा.विशाल गायकवाड , अपर पोलीस अधीक्षक,नाशिक ग्रामीण तसेच मा.सुरेश जाधव पो.उप.अधिक्षक (मुख्या),सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी नाशिक ग्रामीण तसेच सर्व अधिकारी उपस्थित होते.
Gallery Img
आज दिनांक २९/०८/२०१८ रोजी नाशिक ग्रामीण जिल्ह्याचे मा. अधीक्षक श्री. संजय दराडे साो यांचे मार्गदर्शनाखाली जि. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. विशाल गायकवाड यांचे हस्ते क्रीडा ज्योत प्रज्वलित करून क्रीडा स्पर्धाना प्रारंभ करण्यात आला.
Gallery Img
आज दिनांक २९/०८/२०१८ रोजी नाशिक ग्रामीण जिल्ह्याचे मा. अधीक्षक श्री. संजय दराडे साो यांचे मार्गदर्शनाखाली जि. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. विशाल गायकवाड यांचे हस्ते क्रीडा ज्योत प्रज्वलित करून क्रीडा स्पर्धाना प्रारंभ करण्यात आला.
Gallery Img
आज दिनांक २९/०८/२०१८ रोजी नाशिक ग्रामीण जिल्ह्याचे मा. अधीक्षक श्री. संजय दराडे साो यांचे मार्गदर्शनाखाली जि. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. विशाल गायकवाड यांचे हस्ते क्रीडा ज्योत प्रज्वलित करून क्रीडा स्पर्धाना प्रारंभ करण्यात आला.
Gallery Img
दिनांक २६/०८/२०१८/ रोजी नाशिक तालुका पोलीस स्टेशन मध्ये महिला सखी मंच अंतर्गत रक्षा बंधनाचा कार्यक्रम आयोजीत करण्यात आला.
Gallery Img
दिनांक 26/08/2018 रोजी ओझर पोलीस स्टेशन येथे रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने बौध्द विहार आंबेडकर नगर, ओझर मिग येथे महिला बचत गट सदस्य, परिसरातील मुली,महिला यांचा रक्षाबंधनाचा कार्यक्रम घेण्यात आला.
Gallery Img
दिनांक 26/08/2018 रोजी मनमाड पोलीस स्टेशन मध्ये महिला दक्षता समिती व महिला सखी यांचा रक्षा बंधनाचा कार्यक्रम आयोजीत करण्यात आला सदर कार्यक्रमासाठी 12 ते 15 भगिनी सामील झाल्या होत्या तसेच पोलीस स्टेशन चे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी हजर होते.
Gallery Img
दिनांक २६/०८/२०१८/ रोजी हरसुल पोलीस स्टेशन मध्ये महिला सखी मंच अंतर्गत रक्षा बंधनाचा कार्यक्रम आयोजीत करण्यात आला.
Gallery Img
दिनांक १५.०८.२०१८ रोजी पोलिस अधीक्षक कार्यालय, नाशिक ग्रामीण येथे मा.संजय दराडे पोलीस अधीक्षक , नाशीक ग्रामीण यांच्या हस्ते ७२ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजन करण्यात आले
Gallery Img
दिनांक १५.०८.२०१८ रोजी पोलिस अधीक्षक कार्यालय, नाशिक ग्रामीण येथे मा.संजय दराडे पोलीस अधीक्षक , नाशीक ग्रामीण यांच्या हस्ते ७२ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजन करण्यात आले
Gallery Img
दिनांक १५.०८.२०१८ रोजी पोलिस अधीक्षक कार्यालय, नाशिक ग्रामीण येथे मा.संजय दराडे पोलीस अधीक्षक , नाशीक ग्रामीण यांच्या हस्ते ७२ व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजन करण्यात आले
Gallery Img
दिनांक १५.०८.२०१८ रोजी नाशिक ग्रामीण पोलिस दलाचे संकेतस्थळ (वेबसाईट) www.nashikruralpolice.gov.in चे अनावरण शुभहस्ते: मा. गिरीषजी महाजन, पालकमंत्री नाशिक जिल्हा, तथा जलसंपदा व आरोग्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
Gallery Img
दिनांक १५.०८.२०१८ रोजी नाशिक ग्रामीण पोलिस दलाचे संकेतस्थळ (वेबसाईट) www.nashikruralpolice.gov.in चे अनावरण शुभहस्ते: मा. गिरीषजी महाजन, पालकमंत्री नाशिक जिल्हा, तथा जलसंपदा व आरोग्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
Gallery Img
दिनांक १५.०८.२०१८ रोजी नाशिक ग्रामीण पोलिस दलाचे संकेतस्थळ (वेबसाईट) www.nashikruralpolice.gov.in चे अनावरण शुभहस्ते: मा. गिरीषजी महाजन, पालकमंत्री नाशिक जिल्हा, तथा जलसंपदा व आरोग्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
Gallery Img
दिनांक १५.०८.२०१८ रोजी नाशिक ग्रामीण पोलिस दलाचे संकेतस्थळ (वेबसाईट) www.nashikruralpolice.gov.in चे अनावरण शुभहस्ते: मा. गिरीषजी महाजन, पालकमंत्री नाशिक जिल्हा, तथा जलसंपदा व आरोग्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
Gallery Img
दिनांक १५.०८.२०१८ रोजी नाशिक ग्रामीण पोलिस दलाचे संकेतस्थळ (वेबसाईट) www.nashikruralpolice.gov.in चे अनावरण शुभहस्ते: मा. गिरीषजी महाजन, पालकमंत्री नाशिक जिल्हा, तथा जलसंपदा व आरोग्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
Gallery Img
दिनांक १५.०८.२०१८ रोजी नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातील ISO 9001:2015 प्रमाणित उपविभागीय कार्यालये व पोलीस ठाण्यांचे प्रमाणपत्र वितरण समारंभ शुुभहस्ते: मा. गिरीशजी महाजन, पालकमंत्री नाशिक जिल्हा तथा जलसंपदा व आरोग्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य कार्यक्रम प्रसंगी मा.राजाराम माने विभागीय आयुक्त,नाशिक, मा.डॉ.रविंद्र कुमार सिंगल पोलीस आयुक्त नाशिक शहर,मा.डॉ.छेरिंग दोरजे वि.पो.म.नि.नाशिक परिक्षे‌‍‌त्र,नाशिक, मा.श्रीमती. आश्वती दोरजे, संचालक महाराष्ट्र पोलिस अकादमी, मा.संजय दराडे पोलिस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण, मा.अपर पोलिस अधीक्षक, विशाल गायकवाड असे मान्यवर उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक १५.०८.२०१८ रोजी नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातील ISO 9001:2015 प्रमाणित उपविभागीय कार्यालये व पोलीस ठाण्यांचे प्रमाणपत्र वितरण समारंभ शुुभहस्ते: मा. गिरीशजी महाजन, पालकमंत्री नाशिक जिल्हा तथा जलसंपदा व आरोग्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य कार्यक्रम प्रसंगी मा.राजाराम माने विभागीय आयुक्त,नाशिक, मा.डॉ.रविंद्र कुमार सिंगल पोलीस आयुक्त नाशिक शहर,मा.डॉ.छेरिंग दोरजे वि.पो.म.नि.नाशिक परिक्षे‌‍‌त्र,नाशिक, मा.श्रीमती. आश्वती दोरजे, संचालक महाराष्ट्र पोलिस अकादमी, मा.संजय दराडे पोलिस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण, मा.अपर पोलिस अधीक्षक, विशाल गायकवाड असे मान्यवर उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक १५.०८.२०१८ रोजी नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातील ISO 9001:2015 प्रमाणित उपविभागीय कार्यालये व पोलीस ठाण्यांचे प्रमाणपत्र वितरण समारंभ शुुभहस्ते: मा. गिरीशजी महाजन, पालकमंत्री नाशिक जिल्हा तथा जलसंपदा व आरोग्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य कार्यक्रम प्रसंगी मा.राजाराम माने विभागीय आयुक्त,नाशिक, मा.डॉ.रविंद्र कुमार सिंगल पोलीस आयुक्त नाशिक शहर,मा.डॉ.छेरिंग दोरजे वि.पो.म.नि.नाशिक परिक्षे‌‍‌त्र,नाशिक, मा.श्रीमती. आश्वती दोरजे, संचालक महाराष्ट्र पोलिस अकादमी, मा.संजय दराडे पोलिस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण, मा.अपर पोलिस अधीक्षक, विशाल गायकवाड असे मान्यवर उपस्थित होते.
Gallery Img
दिनांक १५.०८.२०१८ रोजी नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातील ISO 9001:2015 प्रमाणित उपविभागीय कार्यालये व पोलीस ठाण्यांचे प्रमाणपत्र वितरण समारंभ शुुभहस्ते: मा. गिरीशजी महाजन, पालकमंत्री नाशिक जिल्हा तथा जलसंपदा व आरोग्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य कार्यक्रम प्रसंगी मा.राजाराम माने विभागीय आयुक्त,नाशिक, मा.डॉ.रविंद्र कुमार सिंगल पोलीस आयुक्त नाशिक शहर,मा.डॉ.छेरिंग दोरजे वि.पो.म.नि.नाशिक परिक्षे‌‍‌त्र,नाशिक, मा.श्रीमती. आश्वती दोरजे, संचालक महाराष्ट्र पोलिस अकादमी, मा.संजय दराडे पोलिस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण, मा.अपर पोलिस अधीक्षक, विशाल गायकवाड असे मान्यवर उपस्थित होते.
Gallery Img
नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाच्या नाविन्यपुर्ण योजने अंतर्गत जीपीएस प्रणालीने सुसज्ज पोलीस गस्ती पथकाच्या वाहनांचा शुभारंभ मा. श्री. देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे शुभहस्ते करण्यात आला. कार्यक्रम प्रसंगी उपस्थित मा. गिरीशजी महाजन पालकमंत्री नाशिक तथा जलसंपदा व आरोग्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य.
Gallery Img
नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाच्या नाविन्यपुर्ण योजने अंतर्गत फिरते पोलीस ठाणे उपक्रमाचा शुभारंभ मा.श्री. देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचे शुभहस्ते करण्यात आला.कार्यक्रम प्रसंगी उपस्थित मा. गिरीषजी महाजन पालकमंत्री नाशिक तथा जलसंपदा व आरोग्य मंत्री महाराष्ट्र राज्य.
Gallery Img
30 व्या परिक्षेत्रीय क्रिडा स्पर्धांचे उद्घाटन प्रसंगी नाशिक परिक्षेत्राचे विषेश पोलीस महानिरीक्षक मा.श्री. विनयकुमार चौबे व नाशिक ग्रामीण जिल्हयाचे पोलीस अधीक्षक मा.श्री. संजय दराडे
Gallery Img
पोलीस अधीक्षक कार्यालय नाशिक ग्रामीण येथे 69 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात आला.
Gallery Img
पोलीस अधीक्षक कार्यालय नाशिक ग्रामीण येथे 69 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात आला.
Gallery Img
पोलीस अधीक्षक कार्यालय नाशिक ग्रामीण येथे 69 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यात आला.
Gallery Img
30 व्या परिक्षेत्रीय क्रिडा स्पर्धांचे उद्घाटन प्रसंगी नाशिक परिक्षेत्राचे विषेश पोलीस महानिरीक्षक मा.श्री. विनयकुमार चौबे व नाशिक ग्रामीण जिल्हयाचे पोलीस अधीक्षक मा.श्री. संजय दराडे
Gallery Img
महाराष्ट्र पोलीस सीसीटीएनएस प्रणाली अंतर्गत नाशिक ग्रामीण येथे सिटीझन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. मा. पोलीस अधीक्षक श्री. संजय दराडे यांनी सिटीझन पोर्टल कक्षाचे उद्घाटन केले.
Gallery Img
महाराष्ट्र पोलीस सीसीटीएनएस प्रणाली अंतर्गत नाशिक ग्रामीण येथे सिटीझन पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. मा. पोलीस अधीक्षक श्री. संजय दराडे यांनी सिटीझन पोर्टल कक्षाचे उद्घाटन केले.
Gallery Img
नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाच्या वतीने जागतिक महिला दिनानिमित्त कार्यशाळा घेण्यात येवुन त्यामध्ये महिलांना महिलांविषयीचे कायदे, महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ, छेडछाड, कौटुंबिक हिंसाचार, सायबर क्राईम व महिला सुरक्षा कवच याबाबत माहिती देण्यात आली. तसेच महिला पोलीस अधिकारी कर्मचारी महाविद्यालयीन विद्यार्थिंनी तसेच महिलांच्या मोटार सायकल रॅली, पायी रॅलीचे आयोजन करण्यात आले.
Gallery Img
नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाच्या वतीने जागतिक महिला दिनानिमित्त कार्यशाळा घेण्यात येवुन त्यामध्ये महिलांना महिलांविषयीचे कायदे, महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ, छेडछाड, कौटुंबिक हिंसाचार, सायबर क्राईम व महिला सुरक्षा कवच याबाबत माहिती देण्यात आली. तसेच महिला पोलीस अधिकारी कर्मचारी महाविद्यालयीन विद्यार्थिंनी तसेच महिलांच्या मोटार सायकल रॅली, पायी रॅलीचे आयोजन करण्यात आले.
Gallery Img
नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाच्या वतीने जागतिक महिला दिनानिमित्त कार्यशाळा घेण्यात येवुन त्यामध्ये महिलांना महिलांविषयीचे कायदे, महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ, छेडछाड, कौटुंबिक हिंसाचार, सायबर क्राईम व महिला सुरक्षा कवच याबाबत माहिती देण्यात आली. तसेच महिला पोलीस अधिकारी कर्मचारी महाविद्यालयीन विद्यार्थिंनी तसेच महिलांच्या मोटार सायकल रॅली, पायी रॅलीचे आयोजन करण्यात आले.
Gallery Img
पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण मा.श्री. संजय दराडे यांचे मार्गदर्शनाखाली नाशिक ग्रामीण पोलीस दलातर्फे आदिवासी आश्रमशाळा व जिल्हा परिष देच्या शाळकरी मुलींसाठी हरसुल येथे कविता राउत( आॅलम्पिकपटू व अर्जुन पुरस्कर विजेती व महेश राउत( सी.ई.ओ. कविता राउत फाउंडेशन या प्रमुख पाहुण्यांच्या उपस्थितीत हरसुल मॅरेथाॅन 2018 धाव महिला सुरक्षितता आणि सामाजिक सलोख्याची आयोजित करण्यात आली आहे.
Gallery Img
पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण मा.श्री. संजय दराडे यांचे मार्गदर्शनाखाली नाशिक ग्रामीण पोलीस दलातर्फे आदिवासी आश्रमशाळा व जिल्हा परिष देच्या शाळकरी मुलींसाठी हरसुल येथे कविता राउत( आॅलम्पिकपटू व अर्जुन पुरस्कर विजेती व महेश राउत( सी.ई.ओ. कविता राउत फाउंडेशन या प्रमुख पाहुण्यांच्या उपस्थितीत हरसुल मॅरेथाॅन 2018 धाव महिला सुरक्षितता आणि सामाजिक सलोख्याची आयोजित करण्यात आली आहे.
Gallery Img
नाशिक ग्रामीण पोलीस दल आणि शांतता कमिटी मालेगाव यांचे तर्फे मालेगाव शहरात मालेगाव मॅरेथाॅन 2018 रन फाॅर युनिटी अॅन्ड पिस’ स्पर्धेचे यशस्वी आयोजन दि.11 मार्च 2018 रोजी करण्यात आलेले आहे.
Gallery Img
नाशिक मॅरेथाॅन 2018 मध्ये पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण श्री. संजय दराडे व नाशिक ग्रामीण पोलीस दलाने उत्स्फुर्त सहभाग घेतला.
Gallery Img
मा. श्री. संजय दराडे पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण यांचे उपस्थितीत व मार्गदर्षनाखाली आंतरराष्ट्रीय योग दिन 21 जुन 2017 साजरा करण्यात आलेला आहे.
Gallery Img
मा. श्री. संजय दराडे पोलीस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण यांचे उपस्थितीत व मार्गदर्षनाखाली आंतरराष्ट्रीय योग दिन 21 जुन 2017 साजरा करण्यात आलेला आहे.
Gallery Img
फिर्यादीस मुद्देमाल प्रदान कार्यक्रम व विघ्नहर्ता गणेशोत्सव स्पर्धा-२०१७ विजेत्या आदर्श सार्वजनिक मंडळाचा गौरव व परितोषिक वितरण सोहळा
Gallery Img
फिर्यादीस मुद्देमाल प्रदान कार्यक्रम व विघ्नहर्ता गणेशोत्सव स्पर्धा-२०१७ विजेत्या आदर्श सार्वजनिक मंडळाचा गौरव व परितोषिक वितरण सोहळा

Contact Details

  • Phone :- 0253 - 2200495, 2200498, 2200499
  • Fax :- 0253 2309718
  • sp.nashik.r@mahapolice.gov.in
  • lcb.pol.nr@mahapolice.gov.in
  • SP Office, Police Head Quarter, Adgaon, Nashik - 422003